ngày 21/9/2018:

07 giờ 00: Trực dịch: BS Ninh Văn Chủ(BGĐ); BS Đỗ Phương Anh(KSCBTN)

07 giờ 30: Vận chuyển VX các huyện thị(Dược-VTYT)

08 giờ 00: Quan trắc MTLĐ Cty than Núi Béo(SKNN; XN...)

ngày 22/9/2018:

07 giờ 00: Trực dịch: BS Từ Thị Anh Phương(BGĐ); BS Nguyễn Thị Thu Hường(KSCBTN)

ngày 23/9/2018:

07 giờ 00: Trực dịch: BS Vũ Quyết Thắng(BGĐ); BS Nguyễn Thị Thủy Hương(KSCBTN)

 
Hôm nay: ngày 20/9/2018

07 giờ 00: Trực dịch: BS Từ Thị Anh Phương(BGĐ); BS Trần Thị Diệp(KSCBTN)

07 giờ 30: Vận chuyển VX các huyện thị(Dược-VTYT)

08 giờ 00: Quan trắc MTLĐ Cty than Núi Béo(SKNN; XN...)

LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH QUẢNG NINH
 CHỊU TRÁCH NHIỆM:  Phòng TCHC Trung tâm
Địa chỉ: 651 Lê Thánh Tông,Bach Đằng, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Web:http://www.quangninhcdc.vn

Bản quyền: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh