ngày 27/9/2017:

07 giờ 00: Trực dịch: BS Vũ Quyết Thắng(BGĐ); BS Đỗ Phương Anh(KSCBTN)

08 giờ 00: Tập huấn ATLĐ cty ngành than khu vực Cẩm Phả(SKNN)

08 giờ 00: Quan trắc MTLĐ Cty than Mông Dương, Trung tâm Y tế Vân Đồn (SKNN; XN... )

08 giờ 00: Tập huấn triển khai Giám sát trọng điểm SXH, Zika(KSCBTN)

ngày 28/9/2017:

07 giờ 00: Trực dịch: BS Từ Thị Anh Phương(BGĐ); BS Đỗ Phương Anh(KSCBTN)

08 giờ 00: Tập huấn ATLĐ cty ngành than khu vực Cẩm Phả(SKNN)

08 giờ 00: Quan trắc MTLĐ Cty than Mông Dương (SKNN; XN... )

ngày 29/9/2017:

07 giờ 00: Trực dịch: BS Ninh Văn Chủ(BGĐ); BS Đỗ Phương Anh(KSCBTN)

08 giờ 00: Tập huấn ATLĐ cty ngành than khu vực Cẩm Phả(SKNN)

08 giờ 00: Quan trắc MTLĐ Cty than Mông Dương (SKNN; XN... )

ngày 30/9/2017:

07 giờ 00: Trực dịch: BS Vũ Quyết Thắng(BGĐ); BS Trần Thị Lương(KSCBTN)

ngày 1/10/2017:

07 giờ 00: Trực dịch: BS Từ Thị Anh Phương(BGĐ); BS Nguyễn Thị Thủy Hương(KSCBTN)

 
Hôm nay: ngày 26/9/2017

07 giờ 00: Trực dịch: BS Từ Thị Anh Phương(BGĐ); BS Đỗ Phương Anh(KSCBTN)

07 giờ 30: Tập huấn ATLĐ cty ngành than khu vực Cẩm Phả(SKNN)

08 giờ 00: Quan trắc MTLĐ Cty than Mông Dương, Cty kho vận Đá Bạc (SKNN; XN... )

LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH QUẢNG NINH
 CHỊU TRÁCH NHIỆM:  Phòng TC-HC Trung tâm
Địa chỉ: 651 Lê Thánh Tông -Bach Đằng, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Web:http://www.yteduphongquangninh.com

Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh