ngày 20/9/2019:

07 giờ 00: Trực dịch: Bs.Ninh văn Chủ(BGĐ); Bs. Nguyễn Văn Hùng (KSBTN)

07 giờ 30: Bs.Vũ Quyết Thắng;Bs Đoàn Ngọc Thanh(BGĐ) công tác tại Hà Nội

07 giờ 30: KSK phát hiện BNN cho Công ty than Uông Bí - TKV ( KSNN,XN…)

07 giờ 30: Quan trắc MTLĐ cho Công ty CP XN than Uông Bí, nhiệt điện Đông Triều; kho vận Đá Bạc – Vinacomin (SKNN,XN…)

ngày 21/9/2019:

07 giờ 00: Trực dịch: Bs.Đoàn Ngọc Thanh (BGĐ); Bs. Bùi Thanh Nam(KSBTN)

ngày 22/9/2019:

07 giờ 00: Trực dịch: Bs. Lê Thị Hoa (BGĐ); Bs. Phạm Thị Ngọc Anh(KSBTN)

 
Hôm nay: ngày 19/9/2019

07 giờ 00: Trực dịch: Bs.Lê Thị Hoa(BGĐ); Bs. Nguyễn Thị Thu Hường (KSBTN)

07 giờ 30: Bs.Vũ Quyết Thắng;Bs Đoàn Ngọc Thanh(BGĐ) công tác tại Hà Nội

07 giờ 30: KSK phát hiện BNN cho Công ty CP chế tạo máy – Vinacomin( KSNN,XN…)

07 giờ 30: Quan trắc MTLĐ cho Công ty CP XN than Uông Bí, nhiệt điện Đông Triều; kho vận Đá Bạc – Vinacomin (SKNN,XN…)

LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH QUẢNG NINH
 CHỊU TRÁCH NHIỆM:  Phòng TCHC Trung tâm
Địa chỉ: 651 Lê Thánh Tông,Bach Đằng, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Web:http://www.quangninhcdc.vn

Bản quyền: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh