ngày 18/9/2021:

07 giờ 00: Trực dịch: Bs. Ninh Văn Chủ(0913548410); Bs.Nguyễn Thị Dung(0979362473)

 
Hôm nay: ngày 17/9/2021

07 giờ 00: Trực dịch: Bs. Từ Thị Anh Phương(0912658008); Bs. Nguyễn Văn Hùng(0399234268)

LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH QUẢNG NINH
 CHỊU TRÁCH NHIỆM:  Phòng TCHC Trung tâm
Địa chỉ: 651 Lê Thánh Tông,Bach Đằng, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Web:http://www.quangninhcdc.vn

Bản quyền: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh