ngày 19/1/2021:

07 giờ 00: Trực dịch: Bs. Ninh Văn Chủ(0913548410); Đ D Nguyễn Thị Tuyết(0983393208)

ngày 20/1/2021:

07 giờ 00: Trực dịch: Bs. Lê Thị Hoa(0903245968); Đ D Nguyễn Thị Tuyết(0983393208)

ngày 21/1/2021:

07 giờ 00: Trực dịch: Bs. Từ Thị Anh Phương(0912658008); Đ D Nguyễn Thị Tuyết(0983393208)

07 giờ 30: Khám SK phát hiện BNN cho Công ty cổ phần Hương Hải(SKNN, PKĐK, XN…)

ngày 22/1/2021:

07 giờ 00: Trực dịch: Bs. Vũ Quyết Thắng(0913539977); Đ D Nguyễn Thị Tuyết(0983393208)

ngày 23/1/2021:

07 giờ 00: Trực dịch: Bs. Từ Thị Anh Phương(0912658008); Phạm Thị Ngọc Anh(0962875463)

ngày 24/1/2021:

07 giờ 00: Trực dịch: Bs. Ninh Văn Chủ(0913548410); Bs. Hoàng Quốc Việt(0984443926)

 
Hôm nay: ngày 18/1/2021

07 giờ 00: Trực dịch: Bs. Từ Thị Anh Phương(0912658008); Đ D Nguyễn Thị Tuyết(0983393208)

07 giờ 30: Giao ban co quan tại Hội trường Tầng 2

LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH QUẢNG NINH
 CHỊU TRÁCH NHIỆM:  Phòng TCHC Trung tâm
Địa chỉ: 651 Lê Thánh Tông,Bach Đằng, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Web:http://www.quangninhcdc.vn

Bản quyền: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh