ngày 22/4/2021:

07 giờ 00: Trực dịch: Trực dịch: Bs. Từ Thị Anh Phương(0912658008); Bs.Đỗ Phương Anh(0919964566)

07 giờ 30: Khám lập hồ sơ BNN Công ty than Uông Bí – TKV(SKNN, PKĐK, XN…)

07 giờ 30: Khám phát hiện BNN Công ty Cổ phần Cảng Contener Quốc tế Cái Lân (CICT)(SKNN. PKĐK, XN…)

07 giờ 30: Quan trắc MTLĐ Công ty than Mạo Khê; Công ty CP Cơ khí Mạo Khê; Công ty than Hòn Gai(SKNN, XN…)

ngày 23/4/2021:

07 giờ 00: Trực dịch: Bs. Lê Thị Hoa(0903245968); Bs.Đỗ Phương Anh(0919964566)

07 giờ 30: Huấn luyện sơ cấp cứu tại Công ty Cổ phần Cảng Contener Quốc tế Cái Lân (CICT)(SKNN)

07 giờ 30: Quan trắc MTLĐ Công ty than Mạo Khê; Công ty CP Cơ khí Mạo Khê; Công ty than Hòn Gai(SKNN, XN…)

ngày 24/4/2021:

07 giờ 00: Trực dịch: Bs. Vũ Quyết Thắng(0913539977); Phạm Thị Ngọc Anh(0962875463)

07 giờ 30: Quan trắc MTLĐ Công ty than Mạo Khê; Công ty CP Cơ khí Mạo Khê; Công ty than Hòn Gai(SKNN, XN…)

ngày 25/4/2021:

07 giờ 00: Trực dịch: Bs. Vũ Quyết Thắng(0913539977); Bs. Nguyễn Thị Thủy Hương(0983269689)

 
Hôm nay: ngày 21/4/2021

07 giờ 00: Trực dịch: Bs. Lê Thị Hoa(0903245968); Bs.Bùi Thanh Nam(0339525594)

07 giờ 30: Quan trắc MTLĐ Công ty than Mạo Khê; Công ty CP Cơ khí Mạo Khê; Công ty than Hòn Gai(SKNN, XN…)

LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH QUẢNG NINH
 CHỊU TRÁCH NHIỆM:  Phòng TCHC Trung tâm
Địa chỉ: 651 Lê Thánh Tông,Bach Đằng, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Web:http://www.quangninhcdc.vn

Bản quyền: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh