ngày 22/7/2018:

07 giờ 00: Trực dịch: BS Vũ Quyết Thắng(BGĐ); BS Nguyễn Văn Hùng(KSCBTN)

 
Hôm nay: ngày 21/7/2018

07 giờ 00: Trực dịch: BS Từ Thị Anh Phương(BGĐ); BS Nguyễn Thị Dung(KSCBTN)

LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH QUẢNG NINH
 CHỊU TRÁCH NHIỆM:  Phòng TCHC Trung tâm
Địa chỉ: 651 Lê Thánh Tông,Bach Đằng, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Web:http://www.quangninhcdc.vn

Bản quyền: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh