ngày 24/5/2019:

07 giờ 00: Trực dịch: Bs Từ Thị Anh Phương(BGĐ); Bs Nguyễn Thị Thu Hường(KSBTN)

ngày 25/5/2019:

07 giờ 00: Trực dịch: Bs Từ Thị Anh Phương(BGĐ); Bs Đỗ Phương Anh(KSBTN)

ngày 26/5/2019:

07 giờ 00: Trực dịch: Bs Vũ Quyết Thắng(BGĐ); Bs Nguyễn Thị Thủy Hương(KSBTN)

 
Hôm nay: ngày 23/5/2019

07 giờ 00: Trực dịch: Bs Ninh Văn Chủ(BGĐ); Bs Bùi Thanh Nam(KSBTN)

LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH QUẢNG NINH
 CHỊU TRÁCH NHIỆM:  Phòng TCHC Trung tâm
Địa chỉ: 651 Lê Thánh Tông,Bach Đằng, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Web:http://www.quangninhcdc.vn

Bản quyền: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh