ngày 27/1/2022:

07 giờ 00: Trục dịch: Bs. Lê Thị Hoa (0903245968); Bs. Nguyễn Thị Thủy Hương (0983269689)

ngày 28/1/2022:

07 giờ 00: Trục dịch: Bs. Từ Thị Anh Phương (0912658008); Bs. Nguyễn Ngọc Yến (0384493821)

ngày 29/1/2022:

07 giờ 00: Trục dịch: Bs. Ninh Văn Chủ (0913548410); Bs.Nguyễn Thị Dung (0979362473)

ngày 30/1/2022:

07 giờ 00: Trục dịch: Bs. Vũ Quyết Thắng (0913539977); Bs.Đỗ Phương Anh (0919964566)

 
Hôm nay: ngày 26/1/2022

07 giờ 00: Trục dịch: Bs. Từ Thị Anh Phương (0912658008); Bs.Đỗ Phương Anh (0919964566)

LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH QUẢNG NINH
 CHỊU TRÁCH NHIỆM:  Phòng TCHC Trung tâm
Địa chỉ: 651 Lê Thánh Tông,Bach Đằng, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Web:http://www.quangninhcdc.vn

Bản quyền: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh