ngày 20/1/2019:

07 giờ 00: Trực dịch: Bs Lê Thị Hoa(BGĐ); Bs Nguyễn Thị Thủy Hương(KSBNT)

 
Hôm nay: ngày 19/1/2019

07 giờ 00: Trực dịch: Bs Đoàn Ngọc Thanh(BGĐ); Bs Nguyễn Thị Thu Hường(KSBNT)

LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH QUẢNG NINH
 CHỊU TRÁCH NHIỆM:  Phòng TCHC Trung tâm
Địa chỉ: 651 Lê Thánh Tông,Bach Đằng, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Web:http://www.quangninhcdc.vn

Bản quyền: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh