ngày 30/9/2020:

07 giờ 00: Trực dịch: Bs. Từ Thị Anh Phương(0912658008); Bs.Đỗ Phương Anh(0919964566)

07 giờ 30: Khám sức khoẻ phát hiện BNN Cho Công Ty nhiệt điện Quảng Ninh, Công ty than Uông Bí - TKV(SKNN, PKĐK,XN…)

07 giờ 30: Quan trắc MTLĐ cho Công ty cổ phần Vật Tư – TKV(SKNN,XN…)

ngày 1/10/2020:

07 giờ 00: Trực dịch: Bs. Ninh Văn Chủ(0913548410); Bs. Nguyễn Văn Hùng(0399234268)

07 giờ 30: Khám sức khỏe phát hiện BNN tại Công ty than Uông Bí – TKV(SKNN,PKĐK,XN…)

07 giờ 30: Quan trắc MTLĐ cho Công ty cổ phần Vật Tư – TKV(SKNN,XN…)

ngày 2/10/2020:

07 giờ 00: Trực dịch: Bs. Lê Thị Hoa(0903245968); Bs Trần Thị Diệp(0904333619)

07 giờ 30: Khám sức khỏe phát hiện BNN tại Công ty than Uông Bí – TKV(SKNN,PKĐK,XN…)

07 giờ 30: Khám SKĐK cho công ty chuyển tải điện I(SKNN, PKĐK,XN…)

07 giờ 30: Quan trắc MTLĐ cho Trung tâm Y tế Quảng Yên(SKNN, XN…)

ngày 3/10/2020:

07 giờ 00: Trực dịch: Bs. Từ Thị Anh Phương(0912658008); Bs.Nguyễn Thị Dung(0979362473)

07 giờ 30: Khám sức khỏe phát hiện BNN tại Công ty than Uông Bí – TKV(SKNN,PKĐK,XN…)

ngày 4/10/2020:

07 giờ 00: Trực dịch: Bs. Từ Thị Anh Phương(0912658008); Bs.Bùi Thanh Nam(0339525594)

07 giờ 30: Khám sức khỏe phát hiện BNN tại Công ty than Uông Bí – TKV(SKNN,PKĐK,XN…)

 
Hôm nay: ngày 29/9/2020

07 giờ 00: Trực dịch; BS Lê Thị Hoa(0903245968) BS Đỗ Phương Anh(0919964566)

07 giờ 30: Khám sức khoẻ phát hiện BNN Cho Công Ty nhiệt điện Quảng Ninh, Công ty than Uông Bí - TKV(SKNN, PKĐK,XN…)

07 giờ 30: Quan trắc MTLĐ cho Công ty cổ phần Vật Tư – TKV(SKNN,XN…)

LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH QUẢNG NINH
 CHỊU TRÁCH NHIỆM:  Phòng TCHC Trung tâm
Địa chỉ: 651 Lê Thánh Tông,Bach Đằng, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Web:http://www.quangninhcdc.vn

Bản quyền: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh