ngày 5/7/2020:

07 giờ 00: Trực dịch:Bs. Ninh Văn Chủ(0913548410); Bs Trần Thị Diệp(0904333619)

 
Hôm nay: ngày 4/7/2020

07 giờ 00: Trực dịch:Bs. Từ Thị Anh Phương(0912658008); Bs.Nguyễn Thị Dung(0979362473)

07 giờ 30: Khám sức khỏe định kỳ cho Công ty Vegabol(SKNN, PKĐK, XN…)

LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH QUẢNG NINH
 CHỊU TRÁCH NHIỆM:  Phòng TCHC Trung tâm
Địa chỉ: 651 Lê Thánh Tông,Bach Đằng, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Web:http://www.quangninhcdc.vn

Bản quyền: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh