ngày 25/3/2023:

07 giờ 00: Trực dịch: Bs.Trương Hoàng Kiên (0913508708); Bs.Nguyễn Thị Thu Hường (0962875463)

ngày 26/3/2023:

07 giờ 00: Trực dịch: Bs. Nguyễn Thị Dung (0979362473); Bs.Bùi Thanh Nam (0339525594)

 
Hôm nay: ngày 24/3/2023

07 giờ 00: Trực dịch: Bs. Nguyễn Thị Dung (0979362473); Bs.Bùi Thanh Nam (0339525594)

LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH QUẢNG NINH
 CHỊU TRÁCH NHIỆM:  Phòng TCHC Trung tâm
Địa chỉ: 651 Lê Thánh Tông,Bach Đằng, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Web:http://www.quangninhcdc.vn

Bản quyền: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh