ngày 22/11/2017:

07 giờ 00: Trực dịch: BS Từ Thị Anh Phương(BGĐ); BS Nguyễn Văn Hùng(KSCBTN)

ngày 23/11/2017:

07 giờ 00: Trực dịch: BS Ninh Văn Chủ(BGĐ); BS Nguyễn Thị Dung(KSCBTN)

07 giờ 30: Giám sát ngày tiêm chủng tại các Huyện thị (KSCBTN)

ngày 24/11/2017:

07 giờ 00: Trực dịch: BS Vũ Quyết Thắng(BGĐ); BS Đỗ Phương Anh(KSCBTN)

07 giờ 30: Giám sát ngày tiêm chủng tại các Huyện thị (KSCBTN)

ngày 25/11/2017:

07 giờ 00: Trực dịch: BS Từ Thị Anh Phương(BGĐ); BS Nguyễn Văn Hùng(KSCBTN)

07 giờ 30: Giám sát ngày tiêm chủng tại các Huyện thị (KSCBTN)

ngày 26/11/2017:

07 giờ 00: Trực dịch: BS Vũ Quyết Thắng(BGĐ); BS Nguyễn Thị Thu Hường(KSCBTN)

 
Hôm nay: ngày 21/11/2017

07 giờ 00: Trực dịch: BS Vũ Quyết Thắng(BGĐ); BS Trần Thị Diệp(KSCBTN)

LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH QUẢNG NINH
 CHỊU TRÁCH NHIỆM:  Phòng TC-HC Trung tâm
Địa chỉ: 651 Lê Thánh Tông -Bach Đằng, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Web:http://www.yteduphongquangninh.com

Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh