ngày 22/2/2020:

07 giờ 00: Trực dịch:Bs. Ninh Văn Chủ( 0913548410)Bs. Nguyễn Thị Thủy Hương(0983269689)

ngày 23/2/2020:

07 giờ 00: Trực dịch:Bs. Vũ Quyết Thắng(0913529977);Bs.Đỗ Phương Anh(0919964566)

 
Hôm nay: ngày 21/2/2020

07 giờ 00: Trực dịch:Bs. Lê Thị Hoa(0903245968)Bs.Nguyễn Thị Dung(0979362473)

LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH QUẢNG NINH
 CHỊU TRÁCH NHIỆM:  Phòng TCHC Trung tâm
Địa chỉ: 651 Lê Thánh Tông,Bach Đằng, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Web:http://www.quangninhcdc.vn

Bản quyền: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh