ngày 23/3/2018:

07 giờ 00: Trực dịch: BS Từ Anh Phương(BGĐ); BS Nguyễn Thị Thu Hường(KSCBTN)

07 giờ 30: Khám SKĐK cán bộ nhân viên Cty than Quang Hanh(PK; XN...)

08 giờ 00: Quan trắc MTLĐ và Quan trắc đánh giá tác động MT cho công ty than Quang Hanh(SKNN; XN; SKMT...)

ngày 24/3/2018:

07 giờ 00: Trực dịch: BS Từ Thị Anh Phương(BGĐ); BS Nguyễn Thị Dung(KSCBTN)

ngày 25/3/2018:

07 giờ 00: Trực dịch: BS Ninh Văn Chủ(BGĐ); BS Nguyễn Thị Thu Hường(KSCBTN)

 
Hôm nay: ngày 22/3/2018

07 giờ 00: Trực dịch: BS Từ Thị Anh Phương(BGĐ); BS Nguyễn Thị Dung(KSCBTN)

07 giờ 30: Khám SKĐK cho cán bộ nhân viên Cty nước khoáng Công đoàn Quang Hanh(PK; XN...)

08 giờ 00: Quan trắc MTLĐ và Quan trắc đánh giá tác động MT cho công ty than Quang Hanh(SKNN; XN; SKMT...)

LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH QUẢNG NINH
 CHỊU TRÁCH NHIỆM:  Phòng TC-HC Trung tâm
Địa chỉ: 651 Lê Thánh Tông -Bach Đằng, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Web:http://www.yteduphongquangninh.com

Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh