ngày 15/11/2018:

07 giờ 00: Trực dịch: Bs Từ Thị Anh Phương(BGĐ); Bs Nguyễn Văn Hùng(KSCBTN)

07 giờ 30: Khám phát hiện BNN, SKĐK cán bộ nhân viên Cty than Vàng Danh, Cty than Đèo Nai, Cty xăng dầu B12(SKNN, PK, XN...)

07 giờ 30: Vận chuyển Vắc xin cho các huyện thị(TCHC; Dược-VTYT)

08 giờ 00: Quan trắc MTLĐ Cty than Đèo Nai, Cty cổ phần CN ô tô(SKNN, XN...)

ngày 16/11/2018:

07 giờ 00: Trực dịch: Bs Vũ Quyết Thắng(BGĐ); Bs Trần Thị Diệp(KSCBTN)

07 giờ 30: Khám phát hiện BNN, SKĐK cán bộ nhân viên Cty than Vàng Danh, Cty than Đèo Nai, Cty xăng dầu B12(SKNN, PK, XN...)

07 giờ 30: Vận chuyển Vắc xin cho các huyện thị(TCHC; Dược-VTYT)

08 giờ 00: Quan trắc MTLĐ Cty than Đèo Nai, Cty cổ phần CN ô tô(SKNN, XN...)

ngày 17/11/2018:

07 giờ 00: Trực dịch: Bs Lê Thị Hoa(BGĐ); Bs Nguyễn Thị Dung(KSCBTN)

08 giờ 00: Quan trắc MTLĐ Cty than Đèo Nai, Cty cổ phần CN ô tô(SKNN, XN...)

ngày 18/11/2018:

07 giờ 00: Trực dịch: Bs Từ Thị Anh Phương(BGĐ); Bs Nguyễn Thị Thu Hường(KSCBTN)

08 giờ 00: Quan trắc MTLĐ Cty than Đèo Nai, Cty cổ phần CN ô tô(SKNN, XN...)

 
Hôm nay: ngày 14/11/2018

07 giờ 00: Trực dịch: Bs Từ Thị Anh Phương(BGĐ); Bs Nguyễn Văn Hùng(KSCBTN)

07 giờ 30: Khám phát hiện BNN, SKĐK cán bộ nhân viên Cty than Vàng Danh, Cty than Đèo Nai, Cty xăng dầu B12(SKNN, PK, XN...)

07 giờ 30: Vận chuyển Vắc xin cho các huyện thị(TCHC; Dược-VTYT)

LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH QUẢNG NINH
 CHỊU TRÁCH NHIỆM:  Phòng TCHC Trung tâm
Địa chỉ: 651 Lê Thánh Tông,Bach Đằng, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Web:http://www.quangninhcdc.vn

Bản quyền: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh