ngày 17/7/2019:

07 giờ 00: Trực dịch: Bs Từ Anh Phương(BGĐ); Bs Đỗ Phương Anh (KSBTN)

07 giờ 30: Vận chuyển Vắc-xin cho các huyện Miền đông (TC-HC; D-VX-VTYT)

08 giờ 00: Quan trắc MTLĐ TTYT các huyện Miền đồng (SKNN;XN...)

ngày 18/7/2019:

07 giờ 00: Trực dịch: Lê Thị Hoa (BGĐ); Bs Nguyễn Thị Dung (KSBTN)

07 giờ 30: Vận chuyển vắc-xin cho các huyện Miền tây (TCHC;D-VX-VTYT)

08 giờ 00: Quan trắc MTLĐ TTYT các huyện Miền đồng (SKNN;XN...)

ngày 19/7/2019:

07 giờ 00: Trực dịch: Bs Ninh Văn Chủ (BGĐ); Nguyễn Thị Dung (KSBTN)

08 giờ 00: Quan trắc MTLĐ TTYT các huyện Miền đồng (SKNN;XN...)

ngày 20/7/2019:

07 giờ 00: Trực dịch: Bs Lê Thị Hoa (BGĐ); Bs Nguyễn Thị Dung (KSBTN)

ngày 21/7/2019:

07 giờ 00: Trực dịch: Bs Ninh Văn Chủ (BGĐ); Bs Bùi Thanh Nam (KSBTN)

 
Hôm nay: ngày 16/7/2019

07 giờ 00: Trực dịch: Bs Từ Anh Phương (BGĐ); Bs Bùi Thanh Nam (KSBTN)

07 giờ 15: Khám SKĐK tại Cty TNHH VEGA BALLS Việt Nam (PKĐK;SKNN;XN...)

07 giờ 30: Vận chuyển Vắc-Xin cho các huyện Miền đông (TC-HC; D-VX-VTTY)

08 giờ 00: Quan trắc MTLĐ TTYT các huyện Miền đồng (SKNN;XN...)

LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH QUẢNG NINH
 CHỊU TRÁCH NHIỆM:  Phòng TCHC Trung tâm
Địa chỉ: 651 Lê Thánh Tông,Bach Đằng, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Web:http://www.quangninhcdc.vn

Bản quyền: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh