ngày 5/3/2024:

07 giờ 00: Trực dịch:TS. Vũ Quyết Thắng(0913.539.977);Bs.Nguyễn Thị Thủy Hương(0395.129268)

ngày 6/3/2024:

07 giờ 00: Trực dịch:TS. Trương Hoàng Kiên(0913.508.708);Bs.Trương Quang Long(0395.129.268)

ngày 7/3/2024:

07 giờ 00: Trực dịch:TS. Trương Hoàng Kiên(0913.508.708);Bs.Trần Quang Hưng(0395.129.268)

ngày 8/3/2024:

07 giờ 00: Trực dịch:TS. Vũ Quyết Thắng(0913.539.977);Bs.Hoàng Quốc Việt(0984.443.926)

ngày 9/3/2024:

07 giờ 00: Trực dịch:TS. Trương Hoàng Kiên(0913.508.708);Bs.Nguyễn Thị Thủy Hương(0395.129268)

ngày 10/3/2024:

07 giờ 00: Trực dịch:TS. Vũ Quyết Thắng(0913.539.977);Bs.Nguyễn Văn Hùng(0972.502.235)

 
Hôm nay: ngày 4/3/2024

07 giờ 00: Trực dịch:BS.CKII Nguyễn Thị Dung (0979.362.473);Bs.Hoàng Quốc Việt(0984.443.926)

LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH QUẢNG NINH
 CHỊU TRÁCH NHIỆM:  Phòng TCHC Trung tâm
Địa chỉ: 651 Lê Thánh Tông,Bach Đằng, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Web:http://www.quangninhcdc.vn

Bản quyền: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh