ngày 8/7/2022:

07 giờ 00: Trực dịch: Bs. Từ Thị Anh Phương (0912658008); Bs. Nguyễn Thị Thủy Hương (0983269689)

ngày 9/7/2022:

07 giờ 00: Trực dịch: Bs. Vũ Quyết Thắng (0913539977); Bs Trần Thị Diệp (0904333619)

ngày 10/7/2022:

07 giờ 00: Trực dịch: Bs. Ninh Văn Chủ (0913548410) Bs.Nguyễn Thị Dung 0979362473

 
Hôm nay: ngày 7/7/2022

07 giờ 00: Trực dịch: Bs. Lê Thị Hoa (0903245968); Bs. Nguyễn Thị Thủy Hương (0983269689)

LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH QUẢNG NINH
 CHỊU TRÁCH NHIỆM:  Phòng TCHC Trung tâm
Địa chỉ: 651 Lê Thánh Tông,Bach Đằng, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Web:http://www.quangninhcdc.vn

Bản quyền: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh