ngày 19/11/2019:

07 giờ 00: Trực dịch: Bs. Ninh Văn Chủ(BGĐ), Bs.Hoàng Quốc Việt (KSBTN)

07 giờ 30: Khám SKĐK cho Khách sạn Mường Thanh Quảng Ninh, Bưu điện Quảng Ninh (SKNN,PKĐK,XN…)

07 giờ 30: Khám SK phát hiện BNN và khám định kỳ BNN cho Cty CP than Cao Sơn – Vinacomin(SKNN,XN…)

07 giờ 30: Quan trắc MTLĐ trạm Y tế cho Cty than Khe Chàm – TKV(SKNN, SKMT-YTTH, XN)

ngày 20/11/2019:

07 giờ 00: Trực dịch: Bs. Từ Thị Anh Phương (BGĐ), Bs.Hoàng Quốc Việt (KSBTN)

07 giờ 30: Khám SKĐK cho Bưu điện Quảng Ninh (SKNN,PKĐK,XN…)

07 giờ 30: Khám SK phát hiện BNN và khám định kỳ BNN cho Cty CP than Cao Sơn – Vinacomin, Cty Than Quang Hanh – TKV(SKNN,XN…)

07 giờ 30: Quan trắc MTLĐ trạm Y tế cho Cty than Khe Chàm – TKV(SKNN, SKMT-YTTH, XN)

ngày 21/11/2019:

07 giờ 00: Trực dịch: Bs. Ninh Văn Chủ (BGĐ), Bs.Hoàng Quốc Việt (KSBTN)

07 giờ 30: Khám sức khỏe phát hiện bệnh nghề nghiệp cho Công ty AES(SKNN,PKĐK,CN…)

07 giờ 30: Khám SK phát hiện BNN và khám định kỳ BNN cho Cty Than Quang Hanh,Cty than Dương Huy - TKV(SKNN,XN…)

07 giờ 30: Quan trắc MTLĐ trạm Y tế cho Cty than Khe Chàm – TKV(SKNN, SKMT-YTTH, XN)

ngày 22/11/2019:

07 giờ 00: Trực dịch: Bs. Từ Thị Anh Phương (BGĐ), Bs.Hoàng Quốc Việt (KSBTN)

07 giờ 30: Bs. Từ Thị Anh Phường công tác tại Ninh Bình

07 giờ 30: Bs. Lê Thị Hoa(BGĐ) công tác tại Cẩm Phả

07 giờ 30: Bs. Ninh Văn Chủ(BGĐ) công tác tại Lào Cai

07 giờ 30: Khám SKĐK cho khách sạn Mithrin (SKNN,PKĐK,XN…)

07 giờ 30: Khám sức khỏe phát hiện bệnh nghề nghiệp cho Công ty AES(SKNN,PKĐK,CN…)

07 giờ 30: Quan trắc MTLĐ trạm Y tế cho Cty than Khe Chàm,Cty than Dương Huy– TKV(SKNN, SKMT-YTTH, XN)

07 giờ 30: Khám SK phát hiện BNN và khám định kỳ BNN cho Cty Than Quang Hanh – TKV(SKNN,XN…)

ngày 23/11/2019:

07 giờ 00: Trực dịch: Bs. Lê Thị Hoa (BGĐ), Bs.Nguyễn Thị Dung(KSBTN)

07 giờ 30: Bs. Ninh Văn Chủ(BGĐ) công tác tại Lào Cai

07 giờ 30: Khám SK phát hiện BNN và khám định kỳ BNN cho Cty Than Quang Hanh,Cty than Dương Huy-TKV(SKNN,XN…)

ngày 24/11/2019:

07 giờ 00: Trực dịch: Bs. Từ Thị Anh Phương (BGĐ), Bs. Đỗ Phương Anh (KSBTN)

07 giờ 30: Khám SK phát hiện BNN và khám định kỳ BNN cho Cty Than Quang Hanh,Cty than Dương Huy - TKV(SKNN,XN…)

 
Hôm nay: ngày 18/11/2019

07 giờ 00: Trực dịch: Bs. Lê Thị Hoa(BGĐ), Bs. Trần Thị Diệp(KSBTN)

07 giờ 30: Quan trắc MTLĐ trạm Y tế cho Cty than Khe Chàm – TKV (SKNN, SKMT-YTTH, XN)

07 giờ 30: Khám SK phát hiện BNN và khám định kỳ BNN cho Cty CP than Cao Sơn – Vinacomin(SKNN,XN…)

07 giờ 30: Khám sức khỏe phát hiện BNN cho Cty môi trường – TKV(SKNN,PKĐK,XN…)

07 giờ 30: Giao ban cơ quan tại hội trường T2

LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH QUẢNG NINH
 CHỊU TRÁCH NHIỆM:  Phòng TCHC Trung tâm
Địa chỉ: 651 Lê Thánh Tông,Bach Đằng, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Web:http://www.quangninhcdc.vn

Bản quyền: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh