ngày 24/7/2014:

07 giờ 30: Dự kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân huyện khoá XVIII tại Hội trường UBND huyện (Các đại biểu HĐND huyện khoá XVIII).

ngày 25/7/2014:

07 giờ 30: Dự kỳ họp thứ 2 UBMTTQ Việt Nam huyện Tiên Yên khoá XX tại Hội trường tầng 3 Khối Dân vận Huyện Tiên Yên (Thường trực Huyện uỷ).

07 giờ 30: Họp Ban Thường vụ Huyện uỷ.

 
Hôm nay: ngày 23/7/2014

07 giờ 30: Dự kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân huyện khoá XVIII tại Hội trường UBND huyện (Các đại biểu HĐND huyện khoá XVIII).


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ TIÊN YÊN
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Chánh Văn phòng
Điện thoại: 033.3876018- Fax: 033.3876018
Email: vphuyenuy_hty@quangninh.gov.vn