Hôm nay: ngày 29/5/2016

NGÀY TRUYỀN THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC (29/5/1946-29/5/2016)     ---    KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP KHO BẠC NHÀ NƯỚC (29/5/2013-29/5/2016)


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ TIÊN YÊN
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Chánh Văn phòng
Điện thoại: 033.3876018- Fax: 033.3876018
Email: vphuyenuy_hty@quangninh.gov.vn