ngày 22/8/2017:

08 giờ 00: Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị: Nghe báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 12/2/2015 của UBND Tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, ngăn chặn việc sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc hại và các nghề khai thác thuỷ sản bị cấm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Đ/c Lương Ái Phật, Phó Chủ tịch UBND huyện dự).

ngày 23/8/2017:

08 giờ 00: Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị: Nghe báo cáo sơ kết Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng trưởng và phát triển bền vững tỉnh Quảng Ninh (Thường trực UBND huyện).

ngày 24/8/2017:

08 giờ 00: Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức: Hội thảo cuốn lịch sử Đảng bộ Quân sự huyện lần 02 (Đ/c Trương Công Ngàn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo).

08 giờ 00: Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 của Ngành Giáo dục và Đào tạo Tỉnh (đ/c Hoàng Mạnh Hưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện dự).

08 giờ 00: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao ban với Bí thư các huyện, thị xã, thành phố (Đ/c Trương Công Ngàn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự).

14 giờ 00: Họp thường kỳ Hội đồng Nhân dân tỉnh (Đ/c Trương Công Ngàn Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự).

14 giờ 00: Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị: Nghe báo cáo giải quyết kiến nghị của Cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa XIII (Thường trực UBND huyện dự).

ngày 25/8/2017:

08 giờ 00: Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị: Nghe báo cáo kết quả rà soát tổng thể công tác giao, cho thuê, quản lý đối với đất rừng, đất nuôi trồng thủy, hải sản đã giao theo thẩm quyền cho các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức... theo chỉ đạo tại Thông báo số 604-TB/TU ngày 13/6/2017 của Tỉnh ủy (Thường trực UBND huyện dự).

ngày 26/8/2017:

07 giờ 30: Trực lãnh đạo Văn phòng (Đ/c Đinh Văn Khôi, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy).

07 giờ 30: Trực lãnh đạo huyện (Đ/c Hoàng Đức Hậu, phó Chủ tịch HĐND huyện).

ngày 27/8/2017:

07 giờ 30: Trực lãnh đạo Văn phòng (Đ/c Đinh Văn Khôi, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy).

07 giờ 30: Trực lãnh đạo huyện (Đ/c Hoàng Đức Hậu, phó Chủ tịch HĐND huyện).

ngày 28/8/2017:

08 giờ 00: Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 của Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện (đ/c Hoàng Mạnh Hưng, phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịchThường trực UBND huyện dự và chỉ đạo).

ngày 29/8/2017:

08 giờ 00: Họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh.

ngày 30/8/2017:

08 giờ 00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (Các Đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy).

 
Hôm nay: ngày 21/8/2017

08 giờ 00: Họp Ủy ban Nhân dân huyện thường kỳ tháng 8/2017

14 giờ 00: Họp Thường trực Huyện ủy (Các Đ/c Thường trực Huyện ủy).


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ TIÊN YÊN
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Chánh Văn phòng
Điện thoại: 033.3876018- Fax: 033.3876018
Email: vphuyenuy_hty@quangninh.gov.vn