ngày 29/6/2017:

07 giờ 45: Hội nghị trực tuyến Học tập, quán triệt và Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XII

08 giờ 00: Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị: (1) Giao ban xây dựng cơ bản Quý II/2017; (2) Kiểm điểm công tác quản lý đô thị Quý II/2016 (Đ/c Trương Công Ngàn, Chủ tịch UBND huyện dự).

08 giờ 00: Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị rà soát các dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo tại Thông báo số 525-TB/TU ngày 05/4/2017 của Thường trực Tỉnh ủy.

14 giờ 00: Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh (Đ/c Lương Ái Phật, Phó Chủ tịch UBND huyện dự).

ngày 30/6/2017:

08 giờ 00: Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai giai đoạn 2 Đề án Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm tỉnh Quảng Ninh”.

14 giờ 00: Họp Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện (Các Đ/c Thường trực UBND huyện).

14 giờ 00: Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Quý II/2017.

ngày 1/7/2017:

07 giờ 00: Trực Lãnh đạo huyện (Đ/c Hoàng Mạnh Hưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện).

 
Hôm nay: ngày 28/6/2017

NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM (28/6/2001-28/6/2017)

08 giờ 00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (Các Đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy).

08 giờ 00: Ủy ban Nhân dân tỉnh họp sơ kết hoạt động đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trong 6 tháng đầu năm 2017 của Ban Chỉ đạo 389 Tỉnh; phương hướng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2017 (Đ/c Lương Ái Phật, Phó Chủ tịch UBND huyện dự).


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ TIÊN YÊN
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Chánh Văn phòng
Điện thoại: 033.3876018- Fax: 033.3876018
Email: vphuyenuy_hty@quangninh.gov.vn