ngày 24/1/2018:

08 giờ 00: Cả ngày: Họp thường kỳ UBND huyện tháng 01/2018.

ngày 25/1/2018:

08 giờ 00: Họp Thường kỳ HĐND huyện (Đ/c Nguyễn Xuân Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì).

ngày 26/1/2018:

08 giờ 00: Họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 01/2018.

ngày 27/1/2018:

08 giờ 00: - Trực lãnh đạo huyện: Đ/c Hoàng Mạnh Hưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện. - Trực lãnh đạo Văn phòng: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện.

ngày 28/1/2018:

08 giờ 00: - Trực lãnh đạo huyện: Đ/c Hoàng Mạnh Hưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện. - Trực lãnh đạo Văn phòng: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện.

ngày 29/1/2018:

08 giờ 00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy phiên họp tháng 01/2018

ngày 30/1/2018:

08 giờ 00: Cả ngày, Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Đ/c Trương Công Ngàn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự).

 
Hôm nay: ngày 22/1/2018

13 giờ 30: Họp Thường trực Huyện ủy, HĐND&UBND huyện


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ TIÊN YÊN
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Chánh Văn phòng
Điện thoại: 033.3876018- Fax: 033.3876018
Email: vphuyenuy_hty@quangninh.gov.vn