NGÀY TRUYỀN THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC (29/5/1946-29/5/2015)     ---    KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP KHO BẠC NHÀ NƯỚC (29/5/2013-29/5/2015)
ngày 29/5/2015:

07 giờ 30: Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 24, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

20 giờ 00: Văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bô huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

ngày 30/5/2015:

07 giờ 30: Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 24, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 
Hôm nay: ngày 28/5/2015


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ TIÊN YÊN
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Chánh Văn phòng
Điện thoại: 033.3876018- Fax: 033.3876018
Email: vphuyenuy_hty@quangninh.gov.vn