ngày 26/4/2015:

14 giờ 00: Dự Đại hội Đảng bộ xã Đại Dực (Thường trực Huyện uỷ).

ngày 27/4/2015:

07 giờ 00: Dự Đại hội Đảng bộ xã Đại Dực (Thường trực Huyện uỷ).

 
Hôm nay: ngày 25/4/2015

07 giờ 00: Làm bù nghỉ dịp lễ 30/4-01/5/2015


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ TIÊN YÊN
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Chánh Văn phòng
Điện thoại: 033.3876018- Fax: 033.3876018
Email: vphuyenuy_hty@quangninh.gov.vn