ngày 22/4/2014:

14 giờ 00: Họp Thường trực Huyện ủy, HDND, UBND huyện

ngày 25/4/2014:

07 giờ 30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy tại Phòng họp Huyện ủy (Thường trực HU, Trưởng Các Ban XDĐ, Chánh VP).

ngày 30/4/2014:

07 giờ 00: Nghỉ Lễ 30/4 - 01/5 từ ngày 30/4 đến 4/5/2014 (Làm bù vào thứ Bảy, ngày 26/4/2014).

 
Hôm nay: ngày 20/4/2014


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ TIÊN YÊN
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Chánh Văn phòng
Điện thoại: 033.3876018- Fax: 033.3876018
Email: vphuyenuy_hty@quangninh.gov.vn