ngày 27/4/2018:

08 giờ 00: Hội nghị trực tuyến phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 4/2018

 
Hôm nay: ngày 26/4/2018

08 giờ 00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến: (1) Báo cáo kết quả rà soát các tiêu chí cho Đề án nâng cấp đô thị Tiên Yên lên loại IV; Quy hoạch công viên cây xanh thị trấn Tiên Yên (Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo chuẩn bị). (2) Thông qua điều chỉnh quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp (Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo chuẩn bị). (3) Đề án chuyển diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác có hiệu quả kinh tế cao (Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo chuẩn bị). (4) Quy chế quản lý vùng nuôi trồng thủy sản tại xã Hải Lạng; Quản lý vùng nuôi nhuyễn thể tại các xã Đồng Rui, Hải Lạng, Tiên Lãng, Đông Hải (Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo chuẩn bị). (5) Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 12/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018 – 2022 (Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo chuẩn bị). (6) Báo cáo rà soát các dự án triển khai đưa vào danh mục đầu tư công năm 2019 - 2020 (Ủy ban nhân dân huyện chuẩn bị). (7) Nghe và cho ý kiến Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/500 Cảng Mũi Chùa, xã Tiên Lãng và Nghĩa trang nhân dân Tiên Yên (Ủy ban nhân dân huyện chuẩn bị). (8) Đề án chuyển đổi mô hình trường THPT Tiên Yên (Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo chuẩn bị). (9) Đề xuất phương án sắp xếp vị trí việc làm khối vận cơ sở để thực hiện hoạt động thống nhất, thông suốt từ cơ quan tham mưu giúp việc chung cấp huyện với khối vận cơ sở (Cơ quan tham mưu giúp việc chung khối MTTQ và các Đoàn thể chính trị - xã hội huyện chuẩn bị). (10) Công tác tổ chức cán bộ (Cơ quan Tổ chức – Nội vụ chuẩn bị).


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ TIÊN YÊN
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Chánh Văn phòng
Điện thoại: 033.3876018- Fax: 033.3876018
Email: vphuyenuy_hty@quangninh.gov.vn