ngày 25/4/2014:

07 giờ 30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy tại Phòng họp Huyện ủy (Thường trực HU, Trưởng Các Ban XDĐ, Chánh VP).

ngày 30/4/2014:

07 giờ 00: Nghỉ Lễ 30/4 - 01/5 từ ngày 30/4 đến 4/5/2014 (Làm bù vào thứ Bảy, ngày 26/4/2014).

 
Hôm nay: ngày 24/4/2014

08 giờ 00: Dự Hội nghị sơ kết công tác Đảng bộ xã Hải Lạng Quý I/2014 tại Hội trường Đảng ủy xã Hải Lạng (Thường trực Huyện ủy).

14 giờ 00: Hội nghị trực tuyến nghe báo cáo tiến độ triển khai và thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 28/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về triển khai Kết luận 64-KL/TW, ngày 28/5/2013 của BCH Trung ương Đảng khoá XI và Nghị quyết số 10-NQ/Tu, ngày 05/12/2013 của BCH Đảng bộ Tỉnh về nội dung "Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tinh giản bộ máy, biên chế" tại Hội trường C1, tầng 3 - Nhà C, UBND huyện (Thường trực Huyện uỷ, Trưởng các Ban XDĐ).


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ TIÊN YÊN
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Chánh Văn phòng
Điện thoại: 033.3876018- Fax: 033.3876018
Email: vphuyenuy_hty@quangninh.gov.vn