ngày 26/9/2014:

14 giờ 00: Giao ban Thường trực Huyện ủy

ngày 29/9/2014:

07 giờ 30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

ngày 30/9/2014:

08 giờ 00: Dự Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm Đảng bộ tỉnh (Đ/c Bí thư).

 
Hôm nay: ngày 23/9/2014

13 giờ 45: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra và làm việc với Huyện ủy Tiên Yên về Đề án "Nâng cao năng lực, sức chiến đấu; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và tinh giản bộ máy biên chế"


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ TIÊN YÊN
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Chánh Văn phòng
Điện thoại: 033.3876018- Fax: 033.3876018
Email: vphuyenuy_hty@quangninh.gov.vn