CHÀO MỪNG KỶ NIỆM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/4/2017)
ngày 30/4/2017:

07 giờ 30: Kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng Miền Nam.

07 giờ 30: Trực Lãnh đạo Văn phòng (Đ/c Vi Thị Tứ - Phó Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện).

07 giờ 30: Trực lãnh đạo huyện (Đ/c Hoàng Đức Hậu - Phó Chủ tịch HĐND Huyện)

 
Hôm nay: ngày 29/4/2017

07 giờ 30: Trực Lãnh đạo văn phòng (Đ/c Vi Thị Tứ - Phó Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện).

07 giờ 30: Trực lãnh đạo huyện (Đ/c Hoàng Đức Hậu - Phó Chủ tịch HĐND Huyện).


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ TIÊN YÊN
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Chánh Văn phòng
Điện thoại: 033.3876018- Fax: 033.3876018
Email: vphuyenuy_hty@quangninh.gov.vn