ngày 27/10/2014:

08 giờ 00: Làm việc với Đảng uỷ xã Đồng Rui về kết quả thực hiện NQ số 10-NQ/TU và NQ số 17-NQ/HU về phương hướng nhiệm vụ năm 2014, tại UBND xã Đồng Rui (Thường trực Huyện uỷ).

14 giờ 00: Giao ban Thường trực Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện

ngày 28/10/2014:

08 giờ 00: Dự họp với Ban Chỉ đạo quy hoạch của tỉnh về tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TV ngày 20/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tại Hội trường BCH Đảng bộ Tỉnh (Đ/c Bí thư Huyện uỷ).

08 giờ 00: Làm việc với Đảng uỷ xã Phong Dụ về kết quả thực hiện NQ số 10-NQ/TU và NQ số 17-NQ/HU về phương hướng nhiệm vụ năm 2014, tại UBND xã Phong Dụ (Thường trực Huyện uỷ).

13 giờ 30: Làm việc với Đảng uỷ xã Điền Xá về kết quả thực hiện NQ số 10-NQ/TU và NQ số 17-NQ/HU về phương hướng nhiệm vụ năm 2014, tại UBND xã Điền Xá (Thường trực Huyện uỷ).

ngày 29/10/2014:

07 giờ 30: Họp Ban Thường vụ Huyện uỷ

ngày 31/10/2014:

13 giờ 30: Giao ban Thường trực Huyện uỷ

 
Hôm nay: ngày 26/10/2014


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ TIÊN YÊN
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Chánh Văn phòng
Điện thoại: 033.3876018- Fax: 033.3876018
Email: vphuyenuy_hty@quangninh.gov.vn