ngày 1/12/2014:

07 giờ 30: Dự khai giảng lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới khoá 31, tại Trung tâm BDCT huyện (Thường trực Huyện uỷ).

ngày 4/12/2014:

14 giờ 00: Dự Hội nghị phiên họp cuối năm ra Nghị quyết lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ năm 2015, tại Hội trường Ban chỉ huy Quân sự huyện (Thường trực Huyên uỷ).

 
Hôm nay: ngày 29/11/2014

08 giờ 30: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh mở rộng, tại Hội trường BCH Đảng bộ tỉnh (Đ/c Bí thư Huyện uỷ).


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ TIÊN YÊN
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Chánh Văn phòng
Điện thoại: 033.3876018- Fax: 033.3876018
Email: vphuyenuy_hty@quangninh.gov.vn