ngày 28/3/2017:

08 giờ 00: Hội nghị Giao ban Khối Nội chính Quý I/2017; triển khai nhiệm Quý II/2017 (Chủ trì Đ/c Trương Công Ngàn - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện)

14 giờ 00: Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Giao ban công tác HĐND Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2017 với Thường trực HĐND các xã, thị trấn (Chủ trì Đ/c Nguyễn Xuân Long - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện).

ngày 29/3/2017:

08 giờ 00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (Các Đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy)

14 giờ 00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy).

ngày 30/3/2017:

07 giờ 30: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh

13 giờ 30: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh.

ngày 31/3/2017:

08 giờ 00: Ủy ban Nhân dân Tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo an toàn giao thông và công tác quản lý trật tự đô thị Quý I/2017 (Đ/c Trương Công Ngàn - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự).

14 giờ 00: Họp Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện (Các đ/c Thường trực UBND huyện).

14 giờ 00: Tổ chức Kỷ niệm 20 năm tái lập Trung tâm bồi dưỡng chính trị Huyện

 
Hôm nay: ngày 27/3/2017

07 giờ 30: Ủy ban Nhân dân Tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua xây dựng "Xã, phường, thị trấn văn minh" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2016 (Thường trực UBND huyện).

14 giờ 00: Họp Thường trực Huyện ủy (Các Đ/c Thường trực Huyện ủy).


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ TIÊN YÊN
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Chánh Văn phòng
Điện thoại: 033.3876018- Fax: 033.3876018
Email: vphuyenuy_hty@quangninh.gov.vn