ngày 26/8/2016:

14 giờ 00: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

ngày 27/8/2016:

08 giờ 00: Trực Lãnh đạo huyện: Đ.c Vũ Hùng Thắng, Phó Chủ tịch HĐND huyện. Trực Lãnh đạo Văn phòng: Đ.c Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Chánh Văn phòng HDND&UBND huyện.

ngày 28/8/2016:

08 giờ 00: Trực Lãnh đạo huyện: Đ.c Vũ Hùng Thắng, Phó Chủ tịch HĐND huyện. Trực Lãnh đạo Văn phòng: Đ.c Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Chánh Văn phòng HDND&UBND huyện.

ngày 29/8/2016:

08 giờ 00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

ngày 31/8/2016:

08 giờ 00: Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 25-Ct/TU, ngày 28.02.2014, Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 03.3.2015 của Tỉnh ủy và Quyết định số 1876-QĐ/TU, ngày 28.02.2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế huyện Tiên Yên.

 
Hôm nay: ngày 24/8/2016


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ TIÊN YÊN
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Chánh Văn phòng
Điện thoại: 033.3876018- Fax: 033.3876018
Email: vphuyenuy_hty@quangninh.gov.vn