Hôm nay: ngày 28/8/2015

NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TƯ PHÁP (28/8/1945-28/8/2015)

08 giờ 00: Họp Thường trực Huyện ủy

13 giờ 30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ TIÊN YÊN
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Chánh Văn phòng
Điện thoại: 033.3876018- Fax: 033.3876018
Email: vphuyenuy_hty@quangninh.gov.vn