NGÀY DÂN VẬN VIỆT NAM (15/10/1940-15/10/2015)     ---    NGÀY TRUYỀN THỐNG HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM (15/10/1956-15/10/2015)
ngày 15/10/2015:

07 giờ 30: Uỷ ban nhân dân huyện tiếp công dân định kỳ.

ngày 16/10/2015:

13 giờ 30: Hội nghị sơ kết Đảng bộ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2015.

19 giờ 00: Văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

ngày 19/10/2015:

08 giờ 00: Giao ban Khối Đảng.

14 giờ 00: Giao ban Khối Đoàn thể.

ngày 20/10/2015:

08 giờ 00: Dự kỷ niệm 85 năm ngày phụ nữ Việt Nam 20-10 (Thường trực Huyện uỷ).

08 giờ 30: Giao Ban khối Nội chính (Đ/c Bí thư Huyện uỷ chủ trì).

ngày 23/10/2015:

14 giờ 00: Họp Thường trực Huyện uỷ.

ngày 24/10/2015:

08 giờ 00: Làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đại Dực về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm (Đ/c Bí thư Huyện uỷ).

ngày 28/10/2015:

08 giờ 00: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

ngày 29/10/2015:

07 giờ 30: Họp Ban Thường vụ Huyện uỷ

ngày 30/10/2015:

08 giờ 00: Làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Hải về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2015 (Đ/c Bí thư Huyện uỷ).

 
Hôm nay: ngày 14/10/2015

- NGÀY TRUYỀN THỐNG BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG ĐẢNG - NGÀY THÀNH LẬP HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM (14/10/1930-14/10/2015)


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ TIÊN YÊN
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Chánh Văn phòng
Điện thoại: 033.3876018- Fax: 033.3876018
Email: vphuyenuy_hty@quangninh.gov.vn