ngày 24/10/2017:

08 giờ 00: UBND tỉnh tổ chức: Đối thoại với công dân để giải quyết các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài trên địa bàn Tỉnh (Thường trực UBND huyện dự).

08 giờ 00: Họp UBND Tỉnh thường kỳ tháng 10/2017.

ngày 25/10/2017:

08 giờ 00: Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, giai đoạn 2011-2017 (Thường trực UBND huyện dự).

10 giờ 00: Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội thảo nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Thường trực HĐND cáp huyện, xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Đ/c Nguyễn Xuân Long - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì).

ngày 26/10/2017:

08 giờ 00: Từ ngày ngày 26 - 27/10/2017 Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp bất thường) HĐND Tỉnh Khóa XIII.

ngày 28/10/2017:

07 giờ 30: Trực lãnh đạo Văn phòng (Đ/c Đinh Văn Khôi - Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy)

07 giờ 30: Trực lãnh đạo huyện (Đ/c Hoàng Mạnh Hưng - Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện)

ngày 29/10/2017:

07 giờ 30: Trực lãnh đạo huyện (Đ/c Hoàng Mạnh Hưng - Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện)

ngày 30/10/2017:

08 giờ 00: Họp BCĐ giảm nghèo huyện thông qua kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2017. (Đ/c Hoàng Mạnh Hưng - Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì).

ngày 31/10/2017:

08 giờ 00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 10 (Các Đ/c Ủy viên BTV Huyện ủy).

 
Hôm nay: ngày 23/10/2017

14 giờ 00: Họp Thường trực Huyện ủy (Các Đ/c Thường trực Huyện ủy).


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ TIÊN YÊN
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Chánh Văn phòng
Điện thoại: 033.3876018- Fax: 033.3876018
Email: vphuyenuy_hty@quangninh.gov.vn