ngày 18/10/2019:

07 giờ 30: PGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn dự hội nghị khoa học hoạt động dược lâm sàng tại Nha Trang (2268).

08 giờ 00: PGĐ Nguyễn Tiến Hưng dự hội thảo công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới và Kỷ niệm 98 năm Ngày thành lập Hội Phụ nữ VN 20/10 tại FLC Hạ Long (1373).

14 giờ 00: PGĐ Nguyễn Minh Tuấn dự Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào Dự án Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư tại Nhà B, trụ sở UBND tỉnh (1373).

ngày 21/10/2019:

09 giờ 00: GĐ Sở tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tập đoàn y tế Nhật Bản về khảo sát và tìm hiểu nhiệm vụ, nhu cầu đầu tư Trung tâm PHCN của Bv Lão khoa (tại PH 1 SYT).

ngày 25/10/2019:

08 giờ 00: PGĐ Nguyễn Minh Tuấn dự hội nghị khoa học toàn quốc về quản lý các bệnh viện không lây nhiễm tại Hà Nội

 
Hôm nay: ngày 17/10/2019

09 giờ 00: PGĐ Nguyễn Tiến Hưng dự Kỷ niệm 05 năm Đại học Hạ Long tại Uông Bí (2268).


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Chánh văn phòng
Điện thoại: 033 3825446 Fax: 033 3827218
Email: syt@quangninh.gov.vn