ngày 27/8/2019:

08 giờ 00: PGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn dự họp hội đồng thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc năm 2020 tại phòng họp số 1, Sở Y tế.

15 giờ 00: PGĐ Nguyễn Minh Tuấn dự tiếp và làm việc với Đoàn SYT Đồng Nai trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý dân số (tại PH 1 SYT).

ngày 28/8/2019:

08 giờ 00: GĐ Nguyễn Trọng Diện dự Hội nghị ký kết chương trình phối hợp về chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho CNVCLĐ giai đoạn 2019-2023 tại Chi nhánh công ty Sao Vàng, TP Uông Bí.

08 giờ 00: Đc Nguyễn Minh Tuấn PGĐ Sở dự Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 (tại PH nhà B, trụ sở UBND tỉnh)

08 giờ 00: Đc Nguyễn Tiến Hưng PGĐ và VPS dự họp UBND tỉnh thí điểm vận hành Trung tâm điều hành Thành phố thông minh tỉnh QN (tại TTĐH TPTM tỉnh - tầng 4, nhà B và tại PH 1, nhà B - UBND tỉnh)

14 giờ 00: PGĐ Nguyễn Tiến Hưng, PGĐ Nguyễn Minh Tuấn họp hội đồng kỷ luật công chức, viên chức tại phòng họp số 1, Văn phòng Sở Y tế Quảng Ninh.

14 giờ 00: Đc Nguyễn Minh Tuấn PGĐ Sở dự Hội nghị Ban chỉ đạo tỉnh triển khai đề án cai nghiện ma túy bằng thuốc Cedemex trên địa bàn tỉnh năm 2019 tại Sở LĐTBXH.

ngày 29/8/2019:

07 giờ 30: Đc Nguyễn Tiến Hưng PGĐ Sở tham dự Hội nghị Hội Nông dân tuyên truyền, đối thoại, tư vấn về chính sách BHXH, BHYT năm 2019 đối với đại biểu Hội Nông dân cấp huyện tại TP Cẩm Phả.

14 giờ 00: Đc Nguyễn Mạnh Tuấn PGĐ Sở dự Hội thảo BYT tọa đàm cung cấp, trao đổi thông tin về 5 năm thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (tại Hạ Long)

ngày 30/8/2019:

07 giờ 30: Đc Nguyễn Tiến Hưng PGĐ Sở tham dự Hội nghị Hội Nông dân tuyên truyền, đối thoại, tư vấn về chính sách BHXH, BHYT năm 2019 đối với đại biểu Hội Nông dân cấp huyện tại TP Uông Bí.

08 giờ 30: PGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn dự Hội thảo “Sự tham gia của khu vực tư nhân trong chương trình phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam, tình hình thực tiễn, bài học kinh nghiệm và định hướng tương lai tại Hà Nội

ngày 31/8/2019:

08 giờ 00: Đc Nguyễn Mạnh Tuấn PGĐ dự Hội nghị đối tác OCCOP tỉnh (tại Cung Quy hoạch; 2268).

ngày 6/9/2019:

09 giờ 00: PGĐ Nguyễn Tiến Hưng dự họp triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi sân khấu hóa Ngành Y tế khu vực III năm 2019 tại Hà Nội.

ngày 7/9/2019:

07 giờ 30: Ban giám đốc Sở tham gia khám sức khỏe định kỳ theo KH của Ban BVSKCB tỉnh tại Bệnh viện Vinmec

ngày 10/9/2019:

07 giờ 30: PGĐ Nguyễn Minh Tuấn dự Hội thảo khu vực phía Bắc đại biểu dân cử với chính sách pháp luật về phòng chống HIV/AIDS và phòng chống bạo lực giới trên cơ sở giới tại Khách sạn Heritage Hạ Long

ngày 11/9/2019:

07 giờ 30: GĐ Nguyễn Trọng Diện tham dự Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á HMA 2019 tại Hà Nội

 
Hôm nay: ngày 26/8/2019

08 giờ 00: PGĐ Nguyễn Tiến Hưng dự hội nghị tổng kết thực hiện Nghị định 26/2002/NĐ-CP của Chính Phủ về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam tại Hội trường BCHQS tỉnh Quảng Ninh (1373)

08 giờ 30: GĐ, các PGĐ Sở và đại diện một số Phòng chức năng làm việc với đại diện Hội hỗ trợ phát triển Y tế Cộng hòa Pháp (tại PH 1, SYT).

14 giờ 00: Giao ban công tác tuần tại PH 1 SYT.

15 giờ 30: Đc Nguyễn Mạnh Tuấn PGĐ Sở dự Họp quyết định kết quả chấm thi sản phẩm OCOP năm 2019 (tại Phòng họp Ban Xây dựng NTM)

16 giờ 00: BGĐ Sở, BQLDA, các Phòng KHTC, NvY, VP dự họp về công tác đầu tư XDCB (tại PH 1 SYT).


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Chánh văn phòng
Điện thoại: 033 3825446 Fax: 033 3827218
Email: syt@quangninh.gov.vn