ngày 12/12/2018:

08 giờ 00: Đc Nguyễn Mạnh Tuấn PGĐ Sở dự Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2018; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 và trao thưởng các điển hình tiêu biểu xuất sắc 02 năm (2017-2018) thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của BCT (tại HT Tỉnh ủy; 1373).

10 giờ 00: Đc Nguyễn Mạnh Tuấn, PGĐ Sở dự họp khối thi đua các Trung tâm trực thuộc Sở (tại CC ATTP; 1373).

ngày 14/12/2018:

08 giờ 00: Hội nghị UBND TP Hạ Long tổng kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương 2018.

ngày 18/12/2018:

08 giờ 00: PGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn dự Hội nghị tổng kết công tác CSSKSS năm 2018 và phương hướng năm 2019 tại Khách sạn Sài Gòn-Hạ Long.

 
Hôm nay: ngày 11/12/2018

08 giờ 00: Dự hội nghị giao ban công tác khoa giáo của tỉnh 6 tháng cuối năm tại HT B TT Hội nghị tỉnh (VPS dự).

08 giờ 00: Đoàn số 2 đi kiểm tra hoạt động chuyên môn tại BVĐKQT Vinmec Hạ Long (2268; 0015)

08 giờ 00: Đc Nguyễn Mạnh Tuấn, PGĐ Sở dự họp khối thi đua TTYT tuyến huyện tại TTYT Tiên Yên (1373).

14 giờ 30: GĐ Sở, Lãnh đạo các Phòng TCCB, KHTC, Thanh tra, VP Sở, Ban QLDA dự họp công bố QĐ thanh tra thực hiện các quy định pháp luật về PCTN, KNTC, tiếp dân (tại Thanh tra tỉnh; 2268).


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Chánh văn phòng
Điện thoại: 033 3825446 Fax: 033 3827218
Email: syt@quangninh.gov.vn