ngày 25/1/2018:

08 giờ 00: GĐ Vũ Xuân Diện dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Chẽ tại Hội trường Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

14 giờ 00: GĐ Vũ Xuân Diện dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hoành Bồ tại Hội trường Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

ngày 29/1/2018:

08 giờ 00: GĐ Vũ Xuân Diện dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cẩm Phả tại Hội trường Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

 
Hôm nay: ngày 22/1/2018


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Chánh văn phòng
Điện thoại: 033 3825446 Fax: 033 3827218
Email: syt@quangninh.gov.vn