ngày 7/10/2022:

07 giờ 30: GĐ Nguyễn Trọng Diện dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 tại Trung tâm Tổ chức Hội nghị tỉnh

08 giờ 00: PGĐ Nguyễn Minh Tuấn dự Hội nghị tuyên truyền về biên giới lãnh thổ năm 2022 do Ủy ban Biên giới quốc gia chủ trì tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh tại Hội trường Tỉnh ủy

09 giờ 00: GĐ Nguyễn Trọng Diện dự Hội nghị thông báo kết luận kiểm tra theo Kế hoạch số 109-KH/UBKTTU ngày 01/8/2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tại Phòng họp UBKT Tỉnh Ủy

10 giờ 00: PGĐ Trịnh Văn Mạnh dự họp thành lập Tổ giám sát công tác mua sắm, sử dụng thuốc y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tại Trụ sở UBND tỉnh

14 giờ 00: Hội nghị sơ kết công tác y tế 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng năm 2022

14 giờ 30: Họp rà soát tiến độ và giải quyết vướng mắc khi triển khai dự án “Chăm sóc sức khỏe và Phục hồi chức năng đối với nạn nhân chất độc hóa học/dioxin giai đoạn 2018-2021”, năm 2022 tại Phòng họp 709 tầng 7 nhà B Bộ Y tế hoặc họp trực tuyến

 
Hôm nay: ngày 6/10/2022

08 giờ 00: PGĐ Nguyễn Minh Tuấn dự Đoàn công tác kiểm tra, tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bình Liêu tại UBND huyện Bình Liêu

08 giờ 00: PGĐ Trịnh Văn Mạnh dự họp Triển khai các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình môi trường và Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; nội dung, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của các chương trình trong giai đoạn 2021 - 2025 tại phòng họp nhà B Trụ sở UBND tỉnh

08 giờ 00: GĐ Nguyễn Trọng Diện dự Lễ Trao tặng Huy hiệu Đảng và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 15 khóa IX, Nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Hội trường Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

08 giờ 30: Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch và công tác tiêm chủng phòng COVID-19 tại phòng họp Sở Y tế

14 giờ 00: GĐ Nguyễn Trọng Diện dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về "một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng" và Hướng dẫn số 0I-HD/BTCTW ngày 05/8/2022 của Ban Tổ chức Trung ương tại Hội trường Tỉnh ủy Quảng Ninh

14 giờ 00: dự Hội nghị giao ban công tác PCD, tiêm chủng tháng 10/2022 và tập huấn về sử dụng vắc xin phòng COVID-19 Comirnaty dạng hỗn dịch tiêm tại Phòng họp số 1


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Chánh văn phòng
Điện thoại: 033 3825446 Fax: 033 3827218
Email: syt@quangninh.gov.vn