ngày 5/12/2023:

08 giờ 00: PGĐ Nguyễn Minh Tuấn dự Hội thảo triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS tại Thanh Hóa (xe 2268)

08 giờ 30: PGĐ Trịnh Văn Mạnh dự tọa đàm lấy ý kiến đối với các quy định về thủ tục hành chính, các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Y tế tại Khách sạn Hạ Long Pearl (Xe BVT)

13 giờ 30: PGĐ Trịnh Văn Mạnh dự Hội nghị kiểm điểm Đảng bộ bộ phận Bệnh viện Phổi năm 2023

14 giờ 00: Bộ Y tế kiểm tra Công tác Cải cách hành chính lĩnh vực y tế năm 2023 tại Sở Y tế Quảng Ninh (Đoàn kiểm tra làm việc tại Sở Y tế; thăm thực địa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và BVĐK tỉnh)

ngày 6/12/2023:

07 giờ 45: GĐ Nguyễn Trọng Diện dự họp Kỳ họp thứ 16 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh (cả ngày)

08 giờ 00: PGĐ Nguyễn Minh Tuấn Chủ trì thẩm định, đánh giá, xét công nhận xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 tại Quảng Yên

08 giờ 30: PGĐ Trịnh Văn Mạnh dự Hội thảo tăng cường quản lý dữ liệu y tế tại Hà Nội

14 giờ 00: PGĐ Trịnh Văn Mạnh dự họp thẩm định hồ sơ bệnh án điện tử tại TTYT Móng Cái

ngày 7/12/2023:

07 giờ 30: GĐ Nguyễn Trọng Diện dự họp Kỳ họp thứ 16 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh (cả ngày)

08 giờ 00: PGĐ Nguyễn Minh Tuấn Chủ trì thẩm định, đánh giá, xét công nhận xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 tại Tiên Yên

08 giờ 00: Hội thảo thu thập ý kiến góp ý và hoàn thiện các chỉ số điều hành hệ thống y tế tại Hà Nội

ngày 8/12/2023:

07 giờ 30: GĐ Nguyễn Trọng Diện dự họp Kỳ họp thứ 16 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh (cả ngày)

ngày 10/12/2023:

08 giờ 30: Hội nghị giao ban công tác khám bệnh, chữa bệnh Y, Dược cổ truyền tại Nghệ An

ngày 11/12/2023:

08 giờ 30: Hội nghị giao ban công tác khám bệnh, chữa bệnh Y, Dược cổ truyền tại Nghệ An

ngày 13/12/2023:

09 giờ 00: PGĐ Bùi Mạnh Hùng dự Hội nghị TXCT của ĐBQH sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại Cô Tô (xe 01373)

 
Hôm nay: ngày 4/12/2023

07 giờ 45: Ban Giám đốc dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tam BCH TW Đảng khoá XII tại Trung tâm tổ chức hội nghị tỉnh (cả ngày)

15 giờ 30: PGĐ Bùi Mạnh Hùng dự họp Hội đồng kiện toàn giám định y khoa tại TTGĐYK


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Chánh văn phòng
Điện thoại: 033 3825446 Fax: 033 3827218
Email: syt@quangninh.gov.vn