ngày 19/1/2021:

08 giờ 00: PGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn tham gia Đoàn công tác của Tỉnh thăm chúc Tết tại huyện Hải Hà (xe 2268)

08 giờ 00: PGĐ Nguyễn Minh Tuấn dự Hội nghị triển khai Luật phòng, chống HIV/AIDS sửa đổi và hướng dẫn quản lý, sử dụng thuốc ARV nguồn Bảo hiểm y tế năm 2021 tại Hà Nội (xe 1373)

14 giờ 00: PGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh tại tầng 9, trụ sở Liên cơ quan số 4

14 giờ 00: GĐ Nguyễn Trọng Diện dự Hội nghị thông tin báo chí thường kỳ (cung cấp thông tin phòng chống Covid-19 trước, trong và sau Tết Tân Sửu 2021) tại Hội trường tầng 1, trụ sở Liên cơ quan số 4.

14 giờ 00: PGĐ Nguyễn Tiến Hưng dự họp tham gia ý kiến vào kế hoạch, đề cương giám sát tại Văn phòng Đoàn ĐBQH&HDND tỉnh

14 giờ 30: họp Rà soát khối lượng đất dư thừa và thống nhất các nội dung liên quan đến công tác tận dụng đất của dự án: Xây dựng bệnh viện Lão khoa tỉnh QN tại BQLDA đầu tư các công trình giao thông (tầng 7, liên cơ quan số 3)

ngày 20/1/2021:

08 giờ 00: GĐ Nguyễn Trọng Diện dự họp Thường trực UBND tỉnh tại Trụ sở UBND tỉnh

08 giờ 30: PGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn dự họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tại phòng họp số 1 Sở Khoa học và Công nghệ tầng 15 trụ sở Liên cơ quan số 3

ngày 22/1/2021:

08 giờ 30: Hội nghị phổ biến quy định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP tại Hà Nội (Thanh tra)

 
Hôm nay: ngày 18/1/2021

10 giờ 00: PGĐ Nguyễn Minh Tuấn dự họp nghe báo cáo về Bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở. Địa điểm: tại UBND tỉnh

14 giờ 00: GĐ Nguyễn Trọng Diện dự Họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy tại Phòng họp số 1, Tầng 3, Trụ sở Tỉnh ủy.

14 giờ 00: PGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn dự Họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tại phòng họp số 1 Sở Khoa học và Công nghệ tầng 15 trụ sở Liên cơ quan số 3


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Chánh văn phòng
Điện thoại: 033 3825446 Fax: 033 3827218
Email: syt@quangninh.gov.vn