ngày 20/6/2018:

13 giờ 30: GĐ Vũ Xuân Diện, PGĐ Nguyễn Tiến Hưng dự họp Nghe và cho ý kiến về một số dự án thành phần thuộc Đề án Triển khai mô hình thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2017-2020 tại Trụ sở UBND Tỉnh (1373).

ngày 21/6/2018:

08 giờ 00: Hội thảo về hoạt động hành nghề Y dược cổ truyền và Hội nghị phổ biến, góp ý văn bản quy phạm pháp luật YHCT tại Hà Nội

08 giờ 00: GĐ Vũ Xuân Diện dự Hội Nghị BTV Tỉnh ủy về tình hình công tác năm 2018 và dự thảo Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đại hội Đảng. tại phòng họp tầng 3, Trụ sở Tỉnh ủy.

ngày 22/6/2018:

14 giờ 00: GĐ Vũ Xuân Diện dự Hội Nghị BTV Tỉnh ủy về Đề án đề nghị công nhận đô thị Móng Cái là đô thị loại II trực thuộc Tỉnh. Tại phòng họp tầng 3, Trụ sở Tỉnh ủy.

ngày 23/6/2018:

08 giờ 30: PGĐ Nguyễn Tiến Hưng dự Họp thẩm định Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và phần mềm nền tảng cho thành phố thông minh thuộc Đề án triển khai mô hình thành phố thông minh tỉnh QN, giai đoạn 2017-2020 tại UBND Tỉnh (0015).

 
Hôm nay: ngày 19/6/2018

08 giờ 00: PGĐ Nguyễn Tiến Hưng dự họp xây dựng Thông tư xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động sự nghiệp YT tại BYT (2268).

08 giờ 00: PGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn dự buổi tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội tỉnh QN tại Hội trường UBND huyện Ba Chẽ (0015).

08 giờ 00: GĐ Vũ Xuân Diện dự họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6/2018 tại Trụ sở UBND Tỉnh.


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Chánh văn phòng
Điện thoại: 033 3825446 Fax: 033 3827218
Email: syt@quangninh.gov.vn