ngày 7/6/2020:

08 giờ 00: Trực cơ quan: GĐ Nguyễn Trọng Diện; Chuyên môn: Nguyễn Mạnh Chí, Lê Thùy Trang; Văn phòng: Võ Phước Sơn; Văn thư: Đoàn Xuân Ngọc; Lái xe 1373: Hoàng Mạnh Hà

ngày 8/6/2020:

08 giờ 00: GĐ. Nguyễn Trọng Diện làm việc với Đoàn Giám sát HDND tỉnh giám sát việc chấp hành các quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; định mức phân bổ đối với chi thường xuyên theo Kế hoạch số 96/KH-ĐGS làm việc với Sở Y tế tại Phòng họp số 4, tầng 3, Nhà B, trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH, HDND,UBND tỉnh

 
Hôm nay: ngày 6/6/2020

08 giờ 00: Trực cơ quan: PGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn; Chuyên môn: Phạm Thị Hoa, Bùi Thị Nguyệt Ánh; Văn phòng: Bùi Đình Sơn; Văn thư: Đoàn Xuân Ngọc; Lái xe 1373: Hoàng Mạnh Hà


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Chánh văn phòng
Điện thoại: 033 3825446 Fax: 033 3827218
Email: syt@quangninh.gov.vn