ngày 22/8/2018:

08 giờ 00: Đc Nguyễn Mạnh Tuấn, PGĐ Sở chủ trì khảo sát thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia y tế xã tại TP Móng Cái (2268).

08 giờ 00: PGĐ Nguyễn Tiến Hưng dự làm việc chuyên đề một số hoạt động chuyên môn và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 tại Bv ĐKCP (0015)

09 giờ 00: GĐ Vũ Xuân Diện làm việc với Trung tâm Truyền hình Báo Nhân dân tại Phòng họp 1 - Sở Y tế.

09 giờ 00: GĐ Vũ Xuân Diện dự buổi Tọa đàm của tỉnh với các nhà khoa học trong và ngoài nước về "Chia sẻ quan điểm, tầm nhìn và kinh nghiệm tiếp cận, triển khai công nghiệp 4.0" (tại TT Hội nghị QT FLC Hạ Long).

14 giờ 00: Đc Nguyễn Mạnh Tuấn, PGĐ Sở chủ trì khảo sát thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia y tế xã tại Đầm Hà (2268).

ngày 23/8/2018:

07 giờ 30: PGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn dự Hội nghị Sơ kết công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

08 giờ 00: Hội nghị BYT về phòng chống tham nhũng; Công tác đấu thầu; triển khai công tác thanh tra y tế 6 tháng cuối năm 2018 tại HN.

08 giờ 00: PGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn chủ trì họp Hội đồng xét duy trì Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2017 cho tp Cẩm Phả (tại Sở Y tế).

08 giờ 00: PGĐ Nguyễn Tiến Hưng dự làm việc chuyên đề một số hoạt động chuyên môn và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 tại BvĐK tỉnh (2268).

13 giờ 30: PGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn chủ trì họp Hội đồng xét duy trì đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2017 cho tp Móng Cái (tại Sở Y tế).

14 giờ 00: Đc Nguyễn Mạnh Tuấn, PGĐ Sở dự Họp BCĐ 389 tỉnh sơ kết hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại 7 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ cuối năm 2018 (tại Cục Hải quan tỉnh; 0015).

ngày 24/8/2018:

08 giờ 00: PGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn chủ trì họp Hội đồng xét duy trì Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2017 cho TP Hạ Long (tại Sở Y tế).

13 giờ 30: PGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn chủ trì họp Hội đồng xét duy trì đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2017 cho huyện Đầm Hà (tại Sở Y tế).

14 giờ 00: Đc Nguyễn MạnhTuấn, PGĐ Sở dự Diễn đàn Hải quan và Doanh nghiệp tại KS Sài Gòn - Hạ Long (0015).

ngày 28/8/2018:

08 giờ 00: PGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn dự Hội nghị trực tuyến phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Ủy ban nhân dân Tỉnh.

ngày 30/8/2018:

08 giờ 00: PGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn chủ trì họp Hội đồng xét duy trì đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2017 cho huyện Hoành Bồ (tại Sở Y tế).

13 giờ 30: PGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn chủ trì họp Hội đồng xét duy trì đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2017 cho huyện Vân Đồn (tại Sở Y tế).

ngày 31/8/2018:

08 giờ 00: PGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn chủ trì họp Hội đồng xét duy trì đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2017 cho thị xã Quảng Yên (tại Sở Y tế).

13 giờ 30: PGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn chủ trì Hội đồng công nhận xét xã, phường, thị trấn Duy trì đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2017 cho huyện Hải Hà (tại VP Sở Y tế).

ngày 6/9/2018:

08 giờ 00: PGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn chủ trì họp Hội đồng xét duy trì đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2017 cho tp Uông Bí (tại Sở Y tế).

13 giờ 30: PGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn chủ trì họp Hội đồng xét duy trì đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2017 cho huyện Bình Liêu (tại Sở Y tế).

ngày 7/9/2018:

08 giờ 00: PGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn chủ trì Hội đồng xét duy trì đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2017 cho huyện Tiên Yên (tại Sở Y tế).

13 giờ 30: PGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn chủ trì họp Hội đồng xét duy trì đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2017 cho huyện Ba Chẽ (tại Sở Y tế).

15 giờ 15: PGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn chủ trì họp Hội đồng xét duy trì đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2017 cho thị xã Đông Triều (tại Sở Y tế).

 
Hôm nay: ngày 21/8/2018

08 giờ 00: PGĐ Nguyễn Tiến Hưng dự làm việc chuyên đề một số hoạt động chuyên môn và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 tại Bv ĐKKV CP (0015).

08 giờ 00: Đc Nguyễn Mạnh Tuấn, PGĐ Sở chủ trì khảo sát thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia y tế xã tại TP Hạ Long (2268).

08 giờ 30: SYT dự họp thảo luận Kế hoạch bàn giao hỗ trợ của các dự án PEPFAR và các thay đổi hỗ trợ từ năm tài chính 2019 tại CDC QN.

09 giờ 00: Đc Nguyễn Tiến Hưng, PGĐ Sở dự cuộc làm việc của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KTXH huyện Bình Liêu (tại UBND huyện Bình Liêu; 1373)

09 giờ 00: PGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn dự cuộc làm việc của UBND tỉnh với Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng tại QN tại Trụ sở UBND Tỉnh (2268).

14 giờ 00: GĐ Vũ Xuân Diện dự họp UBND tỉnh đánh giá công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ cuối năm (tại UBND tỉnh).

14 giờ 00: Đc Nguyễn Tiến Hưng, PGĐ Sở dự cuộc làm việc của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KTXH huyện Đầm Hà (tại UBND huyện Đầm Hà; 1373)

18 giờ 00: PGĐ Nguyễn Tiến Hưng dự buổi đón tiếp Đoàn Đại biểu của Bộ Kế hoạch và đầu tư đến thăm, làm việc tại Quảng Ninh tại Khách sạn Vinpearl Hạ Long.


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Chánh văn phòng
Điện thoại: 033 3825446 Fax: 033 3827218
Email: syt@quangninh.gov.vn