ngày 22/2/2020:

08 giờ 00: Trực cơ quan: Tổ tổng hợp báo cáo; Văn thư (Vân Anh); lái xe 2268 (Khu).

ngày 23/2/2020:

08 giờ 00: Trực cơ quan: Tổ tổng hợp báo cáo; Văn thư (Vân Anh); lái xe 2268 (Khu).

16 giờ 00: GĐ Nguyễn Trọng Diện dự họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank tại phòng họp số 1, tầng 3, trụ sở Tỉnh ủy (xe 006.89)

ngày 24/2/2020:

13 giờ 30: GĐ Nguyễn Trọng Diện cùng phòng KHTC Làm việc với Đoàn giám sát theo Quyết định 1324 tại phòng họp cơ quan Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy

 
Hôm nay: ngày 21/2/2020

07 giờ 45: PGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn dự hội nghị báo cáo viên Trung ương Trực tuyến tháng 02/2020 tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (xe 1373)

08 giờ 00: PGĐ Nguyễn Minh Tuấn kiểm tra các cơ sở cách ly tập trung tại các địa phương: Cẩm Phả, Vân Đồn (xe 2268)


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Chánh văn phòng
Điện thoại: 033 3825446 Fax: 033 3827218
Email: syt@quangninh.gov.vn