ngày 6/4/2020:

08 giờ 00: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Trụ sở Tỉnh ủy

14 giờ 00: Hội thảo lấy ý kiến tham gia vào dự án Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư tại trụ sở Đoàn đại biểu quốc hội Tỉnh

14 giờ 00: Họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy tại Trụ sở Tỉnh ủy

 
Hôm nay: ngày 5/4/2020

08 giờ 00: Trực cơ quan: PGĐ. Nguyễn Minh Tuấn; chuyên môn: Nguyễn Văn Đặng, Trần Thanh Thuỷ; Văn phòng: Đỗ Trung Thành, Vân Anh; Lái xe 2268: Khu


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Chánh văn phòng
Điện thoại: 033 3825446 Fax: 033 3827218
Email: syt@quangninh.gov.vn