ngày 11/8/2020:

08 giờ 00: PGĐ Nguyễn Tiến Hưng tham gia Đoàn công tác của Đ/c Vi Ngọc Bích, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Đoàn số 9 theo Quyết định 2257-QĐ/TU) làm việc tại Ba chẽ

08 giờ 00: Đoàn công tác số 4 do đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm việc tại huyện Đầm Hà (giao CDC)

08 giờ 30: PGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn chủ trì công tác cán bộ tại BVĐK tỉnh, TTYT Đầm Hà, TTYT Móng Cái

15 giờ 00: GĐ Nguyễn Trọng Diện làm việc tại TTYT thành phố Móng Cái

ngày 12/8/2020:

15 giờ 00: PGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn tham gia Đoàn công tác của Đ/c Vũ Xuân Diện, Trưởng ban Nội chính (Đoàn số 8 theo Quyết định 2257-QĐ/TU) làm việc tại Cô Tô (xe 2268) (từ ngày 12/8-13/8/2020)

ngày 18/8/2020:

08 giờ 00: PGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn họp Hội đồng xác định nhiệm vụ KHCN tại Sở Khoa học và công nghệ

 
Hôm nay: ngày 10/8/2020

08 giờ 00: Họp Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Trụ sở UBND tỉnh

08 giờ 30: PGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn họp tại Tỉnh ủy (xe 1373)

13 giờ 30: PGĐ Nguyễn Minh Tuấn dự làm việc của Thường trực HĐND tỉnh khảo sát tình hình triển khai thực hiện một số dự án đầu tư công, dự án hoàn thành phê duyệt quyết toán tại huyện Ba Chẽ

14 giờ 00: GĐ Nguyễn Trọng Diện dự Hội nghị giao ban Thường trực Tỉnh ủy tại Trụ sở Tỉnh ủy


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Chánh văn phòng
Điện thoại: 033 3825446 Fax: 033 3827218
Email: syt@quangninh.gov.vn