ngày 26/6/2019:

08 giờ 00: Đc Nguyễn Mạnh Tuấn công tác tại HN (2268).

08 giờ 00: SYT khảo sát đánh giá công tác quản lý chất lượng dịch vụ tại BV lao và phổi (xe ĐV).

08 giờ 00: Thanh tra Sở làm việc tại TTYT Đông Triều (xe HĐ).

08 giờ 00: Đc Nguyễn Trọng Diện GĐ Sở tham dự kỳ họp thứ 40, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2015 - 2020 (tại Hội trường BCH ĐB tỉnh).

08 giờ 00: SYT khảo sát đánh giá công tác quản lý chất lượng dịch vụ tại BVĐKKV Cẩm Phả (xe HĐ).

08 giờ 00: GĐ Nguyễn Trọng Diện dự kỳ họp thứ 40 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2015-2020 tại Hội trường Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

13 giờ 30: PGĐ Nguyễn Tiến Hưng dự họp kết luận khám người khuyết tật tại Trung tâm Giám định Y khoa (1373).

14 giờ 00: PGĐ Nguyễn Tiến Hưng dự họp về Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Đồn đến năm 2040, tầm nhìn năm 2050 tại BQL khu kinh tế (Tầng 11, Liên CQ 2; 1373)

14 giờ 00: Đc Nguyễn Trọng Diện GĐ Sở tham dự kỳ họp thứ 40, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2015 - 2020 (tại Hội trường BCH ĐB tỉnh).

14 giờ 00: GĐ Nguyễn Trọng Diện dự kỳ họp thứ 40 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2015-2020 tại Hội trường Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

17 giờ 00: Đc Định trực LX (thường trú).

ngày 27/6/2019:

08 giờ 00: Đc Nguyễn Trọng Diện GĐ Sở tham dự kỳ họp thứ 40, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2015 - 2020 (tại Hội trường BCH ĐB tỉnh).

08 giờ 30: PGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn dự Hội nghị BYT hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn chất lượng chẩn đoán, điều trị Đục thể thủy tinh và báo cáo kết quả đo lường chỉ số chất lượng dịch vụ chăm sóc Mắt (tại HN; 2268)

14 giờ 00: Đc Nguyễn Tiến Hưng PGĐ chủ trì thực hiện quy trình công tác cán bộ tại Cẩm Phả (1373).

ngày 28/6/2019:

07 giờ 30: Đc Nguyễn Mạnh Tuấn PGĐ Sở tham dự và giao lưu đối thoại với trẻ em tại Diễn đàn trẻ em tỉnh Quảng Ninh năm 2019 (tại HT A2, nhà khách tỉnh CS 2)

14 giờ 30: Các đ/c lãnh đạo Sở dự Kỷ niệm 55 năm thành lập CDC và đón Cờ thi đua của CP (tại TT tổ chức Hội nghị tỉnh).

ngày 29/6/2019:

07 giờ 30: BGĐ dự Hội nghị đào tạo tập huấn hành nghề Dược tư nhân năm 2019 tại Hội trường nhà D, trung tâm tổ chức hội nghị Hồ Cô Tiên

13 giờ 30: BGĐ dự Hội nghị đào tạo tập huấn hành nghề Y tư nhân năm 2019 tại Hội trường nhà D, trung tâm tổ chức hội nghị Hồ Cô Tiên

ngày 3/7/2019:

07 giờ 45: PGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn dự hội nghị giao ban trực tuyến công tác y tế dự phòng 06 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm tại Hồi trường văn phòng Sở Y tế.

ngày 4/7/2019:

08 giờ 30: Đc Nguyễn Mạnh Tuấn PGĐ Sở dự Hội thảo Dự án HPET BYT góp ý hoàn thiện dự thảo Chuẩn năng lực Dược cao đẳng Việt Nam (tại Hà Nội).

 
Hôm nay: ngày 25/6/2019

08 giờ 00: GĐ Nguyễn Trọng Diện dự Hội nghị phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ tại Hưng Yên (1373)

08 giờ 00: SYT khảo sát đánh giá công tác quản lý chất lượng dịch vụ tại TTYT Quảng Yên (xe HĐ).

08 giờ 00: SYT khảo sát đánh giá công tác quản lý chất lượng dịch vụ tại TTYT Đông Triều (xe HĐ).

08 giờ 00: Thanh tra Sở làm việc tại TTYT Đông Triều (2268).

13 giờ 30: Đc Nguyễn Mạnh Tuấn PGĐ Sở kiểm tra hậu kiểm tại VNVC (0689)

17 giờ 00: Đc Hà trực LX (thường trú).


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Chánh văn phòng
Điện thoại: 033 3825446 Fax: 033 3827218
Email: syt@quangninh.gov.vn