ngày 25/10/2021:

08 giờ 00: GĐ Nguyễn Trọng Diện tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai Chỉ thị số 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội trường Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

14 giờ 00: PGĐ Nguyễn Tiến Hưng dự họp về việc bố trí vốn chuẩn bị đầu tư các dự án triển khai trong giai đoạn 2022-2025 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

14 giờ 00: Họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy tại Phòng họp số 1, Tầng 3, Trụ sở Tỉnh ủy.

ngày 28/10/2021:

08 giờ 00: PGĐ Nguyễn Minh Tuấn tham gia đoàn kiểm tra công tác PBGDPL tại Ba Chẽ (Xe 2268)

14 giờ 00: PGĐ Nguyễn Minh Tuấn tham gia đoàn kiểm tra công tác PBGDPL tại Ba Chẽ (Xe 2268)

ngày 29/10/2021:

08 giờ 00: PGĐ Nguyễn Minh Tuấn tham gia đoàn kiểm tra công tác PBGDPL tại Hải Hà (Xe 2268)

14 giờ 00: PGĐ Nguyễn Minh Tuấn tham gia đoàn kiểm tra công tác PBGDPL tại Hải Hà (Xe 2268)

ngày 2/11/2021:

08 giờ 00: PGĐ Nguyễn Minh Tuấn tham gia đoàn kiểm tra công tác PBGDPL tại Sở Nội vụ

14 giờ 00: PGĐ Nguyễn Minh Tuấn tham gia đoàn kiểm tra công tác PBGDPL tại Sở TT&TT

ngày 10/11/2021:

14 giờ 00: PGĐ Nguyễn Minh Tuấn tham gia đoàn kiểm tra công tác PBGDPL tại Cô Tô (Xe 2268)

ngày 11/11/2021:

08 giờ 00: PGĐ Nguyễn Minh Tuấn tham gia đoàn kiểm tra công tác PBGDPL tại Cô Tô (Xe 2268)

 
Hôm nay: ngày 24/10/2021

11 giờ 00: GĐ Nguyễn Trọng Diện dự họp tại Bộ CHQS tỉnh

14 giờ 00: Hội nghị trực tuyến kiểm điểm, đánh giá sau 10 ngày thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch COVID-19Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch COVID-19 tại UBND tỉnh


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Chánh văn phòng
Điện thoại: 033 3825446 Fax: 033 3827218
Email: syt@quangninh.gov.vn