ngày 10/6/2023:

08 giờ 30: PGĐ Trịnh Văn Mạnh dự Lễ phát động Phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2024" tại Trụ sở UBND tỉnh.

09 giờ 00: PGĐ Nguyễn Tiến Hưng dự họp về giải trình các nội dung vi phạm, khuyết điểm của Hội đồng thẩm định đề án, dự án TP thông minh tỉnh Quảng Ninh tại tầng 5 Sở Kế hoạch và đầu tư

09 giờ 00: GĐ Nguyễn Trọng Diện dự hội nghị đánh giá, xếp hạng các phương án thi tuyển kiến trúc công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh tại Phòng họp tầng 2 nhà B Trụ sở UBND tỉnh

ngày 12/6/2023:

07 giờ 50: Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Hộỉ trường Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

ngày 14/6/2023:

15 giờ 00: Hội nghị đẩy mạnh đổi GPLX mức độ 4 trên Cổng DVCQG tại Sở Giao thông và vận tải

ngày 16/6/2023:

07 giờ 45: PGĐ Nguyễn Minh Tuấn dự Hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến tháng 6/2023 tại Hội trường BCH Đảng Bộ tỉnh

ngày 17/6/2023:

08 giờ 00: GĐ Nguyễn Trọng Diện dự Hội nghị "Đánh giá hiệu quả và định hướng phát triển y tế chuyên sâu" tại TP. Hồ Chí Minh (cả ngày)

ngày 19/6/2023:

08 giờ 00: Ban GĐ và Trường các PCN làm việc với Đoàn kiểm tra Bí mật Nhà nước tỉnh Quảng Ninh năm 2023 tại PH1

ngày 20/6/2023:

08 giờ 00: dự hội thảo cảnh báo dịch cho các tỉnh miền Bắc tại khách sạn TP.Huế

 
Hôm nay: ngày 9/6/2023

09 giờ 00: GĐ Nguyễn Trọng Diện chủ trì làm việc với Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh tại Phòng họp số 2, SYT

10 giờ 30: PGĐ Nguyễn Tiến Hưng họp BCS Đảng UBND tỉnh tại Trụ sở UBND tỉnh


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Chánh văn phòng
Điện thoại: 033 3825446 Fax: 033 3827218
Email: syt@quangninh.gov.vn