ngày 21/2/2019:

08 giờ 00: PGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn dự tổng kết chương trình chống Lao/HIV tại Bệnh viện Lao và Phổi (2268)

08 giờ 00: PGĐ Nguyễn Tiến Hưng dự làm việc với Đoàn công tác của Tổng cục Hải quan tại UBND tỉnh (1373)

08 giờ 00: Đc Nguyễn Mạnh Tuấn PGĐ, dự họp BCĐ Tổng điều tra DS tỉnh (tại UBND tỉnh 2268).

09 giờ 00: GĐ Nguyễn Trọng Diện dự họp trực tuyến nghe Tập đoàn FPT báo cáo, đề xuất định hướng xây dựng Chính phủ số cho tỉnh Quảng Ninh tại UBND tỉnh

14 giờ 00: GĐ Nguyễn Trọng Diện dự buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Chẽ tại Hội trường Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

15 giờ 45: PGĐ Nguyễn Tiến Hưng dự buổi làm việc của Tổng cục Hải quan về tổ chức Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEM tại Hội trường Văn phòng Sở Y tế (1373)

ngày 22/2/2019:

08 giờ 00: GĐ Nguyễn Trọng Diện dự buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hà tại Hội trường Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

14 giờ 00: GĐ Nguyễn Trọng Diện dự buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Yên tại Hội trường Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

ngày 23/2/2019:

07 giờ 30: BGĐ, lãnh đạo các Phòng chức năng dự Lễ công bố QĐ nâng hạng Bv Bãi Cháy và Khai trương TT ung bướu Bv (0015; 1373).

08 giờ 00: Đc Định trực LX.

ngày 24/2/2019:

08 giờ 00: Đc Định trực LX.

ngày 25/2/2019:

08 giờ 00: PGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn dự và truyền đạt chuyên đề về những đổi mới trong công tác chăm sóc sức khỏe với tại Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 2/2019 do Ban Tuyên giáo TU tổ chức (tại Cục Thuế).

ngày 26/2/2019:

08 giờ 00: PGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn dự buổi làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban về các vấn đề xã hội tại Trụ sở UBND tỉnh

13 giờ 30: PGĐ Nguyễn Tiến Hưng dự buổi làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban về các vấn đề xã hội tại Trụ sở UBND tỉnh

14 giờ 00: GĐ Nguyễn Trọng Diện dự buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Thành ủy Uông Bí tại Hội trường Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

ngày 27/2/2019:

08 giờ 00: GĐ Nguyễn Trọng Diện dự buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Cô Tô tại Hội trường Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

08 giờ 00: GĐ Nguyễn Trọng Diện dự buổi làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban về các vấn đề xã hội tại Trụ sở UBND tỉnh

14 giờ 00: GĐ Nguyễn Trọng Diện dự buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Liêu tại Hội trường Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

ngày 28/2/2019:

08 giờ 00: GĐ Nguyễn Trọng Diện dự buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Thị ủy Đông Triều tại Hội trường Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

ngày 29/3/2019:

08 giờ 00: PGĐ Nguyễn Mạnh Tuấn dự Hội thảo "Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc năm 2018 và triển khai công tác năm 2019" tại Đắk Lắk

 
Hôm nay: ngày 20/2/2019

07 giờ 20: Đc Nguyễn Mạnh Tuấn PGĐ Sở dự Lễ giao quân tại Huyện Đầm Hà (0015).

08 giờ 00: Đc Nguyễn Tiến Hưng PGĐ Sở dự họp UBND tỉnh về ứng dụng CNTT xây dựng, phát triển ngành Du lịch (tại UBND tỉnh; 2268).

08 giờ 00: Đoàn Thanh tra Sở làm việc với TTYT Hoành Bồ.


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Chánh văn phòng
Điện thoại: 033 3825446 Fax: 033 3827218
Email: syt@quangninh.gov.vn