ngày 27/9/2017:

08 giờ 00: Dự tập huấn về dịch vụ công trực tuyến ứng dụng công nghề thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vân Đồn ( Đ/c Nguyên-PGĐ, xe 566) (01 ngày)

08 giờ 30: Thanh tra các đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tại Huyện Hải Hà (TTra, CNTT)

ngày 28/9/2017:

08 giờ 00: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Hội trường Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Đ/c Giám đốc, xe 988)

08 giờ 30: Tham gia tập huấn "Nâng cao năng lực thực thi pháp luật bảo vệ an toàn nhà báo" tại Nhà khách Văn phòng quốc hội 27 A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Đ/c Giang -PCTTra)

08 giờ 30: Thanh tra các đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tại Huyện Đầm Hà (TTra, CNTT)

14 giờ 00: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Hội trường Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Đ/c Giám đốc, xe 988)

ngày 29/9/2017:

08 giờ 00: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Hội trường Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Đ/c Giám đốc, xe 988)

08 giờ 30: Tham gia tập huấn "Nâng cao năng lực thực thi pháp luật bảo vệ an toàn nhà báo" tại Nhà khách Văn phòng quốc hội 27 A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Đ/c Giang -PCTTra)

08 giờ 30: Thanh tra các đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tại Huyện Đầm Hà (TTra, CNTT)

13 giờ 30: Dự Hội thảo Khoa học về ứng dụng CNTT trong lĩnh vực y tế tại Hội trường Khách sạn Mường Thanh Luxury ( Đ/c Nguyên-PGĐ, CNTT, xe 566)

ngày 2/10/2017:

07 giờ 30: Triệu tập học viên lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, khóa IV/2017 từ ngày 02-10/10/2017 tại Hội trường tầng 1, Liên cơ quan số 4 (Đ/c Thuân, Đ/c Huyền-CNTT, Đ/c Trang-TTCNTT) Trang phục: lịch sự ( Không mặc áo phông, áo không cổ, váy hoa, váy ngắn quá đầu gối)

08 giờ 30: Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh đợt I năm 2017 tại Phòng họp Sở (BCĐ ISO Sở, VP)

 
Hôm nay: ngày 26/9/2017

08 giờ 30: Thanh tra các đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tại Huyện Hải Hà (TTra, CNTT)

08 giờ 30: Tham gia chấm điểm, đánh giá các đề tài, giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VI, năm 2016-2017 tại Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh, tầng 10, Liên cơ quan số 4 ( Đ/c Nguyên-PGĐ)

14 giờ 00: Dự Họp trực tuyến " Kiểm điểm tình hình thực hiện các dự án trọng điểm đã được UBND tỉnh báo cáo tại Báo cáo số 263/BC-BCSĐ và Thông báo số 689-TB/TU" tại UBND tỉnh ( Đ/c Nguyên-PGĐ, xe 566) Hoãn họp


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NINH
Bản quyền: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh