ngày 22/11/2017:

08 giờ 00: Tham gia lớp bồi dưỡng ngắn hạn chuyên đề : "Quản lý về an toàn thực phẩm "năm 2017 tại Trường Đào tạo Cán bộ Nguyễn Văn Cừ, Vườn Đào, BC ( Đ/c Hân-PGĐ, Đ/c Tự-PPTTBCXB)

08 giờ 30: Tham gia Đoàn kiểm tra việc áp dụng duy trì và cải tiến HTQLCL đợt II năm 2017 tại Phường Hải Hòa (Đ/c Loan-VP)

13 giờ 30: Tham gia Đoàn kiểm tra việc áp dụng duy trì và cải tiến HTQLCL đợt II năm 2017 tại Phường Trà Cổ (Đ/c Loan-VP)

ngày 23/11/2017:

08 giờ 00: Dự Hội Nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 -2020 tại Hội trường Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Đ/c Giám đốc, xe 988)

08 giờ 00: Tham gia lớp bồi dưỡng ngắn hạn chuyên đề : "Quản lý về an toàn thực phẩm "năm 2017 tại Trường Đào tạo Cán bộ Nguyễn Văn Cừ, Vườn Đào, BC ( Đ/c Hân-PGĐ, Đ/c Tự-PPTTBCXB)

08 giờ 30: Tham gia Đoàn kiểm tra việc áp dụng duy trì và cải tiến HTQLCL đợt II năm 2017 tại xã Vạn Ninh (Đ/c Loan-VP)

13 giờ 30: Tham gia Đoàn kiểm tra việc áp dụng duy trì và cải tiến HTQLCL đợt II năm 2017 tại xã Hải Xuân (Đ/c Loan-VP)

ngày 24/11/2017:

08 giờ 00: Dự Hội Nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 -2020 tại Hội trường Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Đ/c Giám đốc, xe 988)

08 giờ 00: Tham gia lớp bồi dưỡng ngắn hạn chuyên đề : "Quản lý về an toàn thực phẩm "năm 2017 tại Trường Đào tạo Cán bộ Nguyễn Văn Cừ, Vườn Đào, BC ( Đ/c Hân-PGĐ, Đ/c Tự-PPTTBCXB)

08 giờ 00: Lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm tại Sở TTTT ( Đ/c Nguyên-PGĐ, Đ/c Lan-PGĐ)

08 giờ 30: Tham gia Đoàn kiểm tra việc áp dụng duy trì và cải tiến HTQLCL đợt II năm 2017 tại xã Hải Đông (Đ/c Loan-VP)

13 giờ 30: Tham gia Đoàn kiểm tra việc áp dụng duy trì và cải tiến HTQLCL đợt II năm 2017 tại TP Móng cái (Đ/c Loan-VP)

14 giờ 00: Dự Hội Nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 -2020 tại Hội trường Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Đ/c Giám đốc, xe 988)

ngày 25/11/2017:

13 giờ 30: Khám, KTSK định kỳ cán bộ đương chức đợt 2 tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế VinMec Hạ Long ( Đ/c Nguyên-PGĐ, Đ/c Lan-PGĐ)

ngày 26/11/2017:

13 giờ 15: Diễn tập Chính thức KVPT tỉnh năm 2017 tại Trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh (Đ/c Giám đốc, Đ/c Lan-PGĐ, Đ/c Nguyên-PGĐ, Đ/c Sinh -TP BCVT)

ngày 27/11/2017:

06 giờ 30: Diễn tập KVPT năm 2017 tại Trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh (Đ/c Giám đốc, Đ/c Lan-PGĐ,Đ/c Nguyên-PGĐ, Đ/c Sinh-TP BCVT)

07 giờ 30: Báo cáo viên tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tại Trường THPT Chuyên Hạ Long ( Đ/c Võ-CNTT)

08 giờ 30: Tham gia Đoàn kiểm tra việc áp dụng duy trì và cải tiến HTQLCL đợt II năm 2017 tại Phường Việt Hưng (Đ/c Loan-VP)

13 giờ 30: Tham gia Đoàn kiểm tra việc áp dụng duy trì và cải tiến HTQLCL đợt II năm 2017 tại Phường Đại Yên (Đ/c Loan-VP)

ngày 28/11/2017:

06 giờ 30: Diễn tập KVPT năm 2017 tại Trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh (Đ/c Giám đốc, Đ/c Lan-PGĐ, Đ/c Sinh-TP BCVT)

08 giờ 30: Tham gia Đoàn kiểm tra việc áp dụng duy trì và cải tiến HTQLCL đợt II năm 2017 tại Phường Hồng Gai (Đ/c Loan-VP)

ngày 4/12/2017:

07 giờ 30: Báo cáo viên tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tại Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên tỉnh ( Đ/c Võ-CNTT)

ngày 11/12/2017:

07 giờ 30: Báo cáo viên tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tại Trường PTDT Nội trú tỉnh ( Đ/c Võ-CNTT)

 
Hôm nay: ngày 21/11/2017

08 giờ 00: Tham gia lớp bồi dưỡng ngắn hạn chuyên đề : "Quản lý về an toàn thực phẩm "năm 2017 tại Trường Đào tạo Cán bộ Nguyễn Văn Cừ, Vườn Đào, BC ( Đ/c Hân-PGĐ, Đ/c Tự-PPTTBCXB) từ ngày 21-24/11/2017.

08 giờ 30: Tham gia Đoàn kiểm tra việc áp dụng duy trì và cải tiến HTQLCL đợt II năm 2017 tại Phường Hòa Lạc (Đ/c Loan-VP)

13 giờ 30: Tham gia Đoàn kiểm tra việc áp dụng duy trì và cải tiến HTQLCL đợt II năm 2017 tại Phường Trần Phú (Đ/c Loan-VP)

14 giờ 00: Tham gia lớp đào tạo, hướng dẫn sử dụng và tập huấn quy chế cập nhật, khai thác hệ thống phần mềm thông tin quản lý tài nguyên khoáng sản tỉnh QN tại Tầng 7, Sở TNMT ()


Thông báo: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đ/c Giám đốc Sở, bắt đầu từ ngày 16/10/2017 tất cả văn bản đến của Sở sẽ được  Đ/c Giám đốc bút phê trực tiếp trên hệ thống quản lý văn bản Chính quyền điện tử. Kính đề nghị các Đ/c Lãnh đạo Sở, Trưởng phó các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở và toàn thể CBCCVC-NLĐ nắm biết và thực hiện.


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NINH
Bản quyền: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh