ngày 22/8/2018:

08 giờ 00: Thanh tra việc chấp hành chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động bưu chính tại Bưu điện TP Móng Cái (TTra, BCVT)

08 giờ 00: Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật đối với các Đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn huyện Tiên Yên ( TTra, CNTT)

09 giờ 00: Tọa đàm giữa tỉnh Quảng Ninh với 100 nhà khoa học trong và ngoài nước về "Kết nối chia sẻ quan điểm, tầm nhìn và kinh nghiệm tiếp cận, triển khai công nghiệp 4.0 tại tỉnh QN" tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Hạ Long (Đ/c Hân-GĐ, Đ/c Vân-P.PCNTT, Đ/c Tiến-GĐ TTCNTT, xe 988)

13 giờ 30: Dự Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 tại Hội trường A, Trung tâm tổ chức hội nghị tỉnh ()

14 giờ 00: Họp Tình hình và công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian tới, tập trung vào dịp trước, trong và sau dịp lễ 02/9/2018 tại UBND tỉnh (Đ/c Hân-GĐ, xe 988)

ngày 23/8/2018:

07 giờ 45: Dự Hội nghị học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp và hoạt động tố tụng hành chính tại Trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh (Đ/c Nguyên-PGĐ, Đ/c Hoàn-PCTTra)

08 giờ 00: Tập huấn chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng thực thi công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị tại Khách sạn Grand Hạ Long (Đ/c Trang-TTBCXB)

08 giờ 00: Thanh tra việc chấp hành chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động bưu chính tại Bưu điện TP Móng Cái (TTra, BCVT)

08 giờ 00: Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật đối với các Đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn huyện Tiên Yên ( TTra, CNTT)

08 giờ 30: Dự cuộc họp đóng góp ý kiến về dự thảo văn bản thay thế Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg về thuê dịch vụ CNTT tại Phòng họp tầng 10, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội (Đ/c Nguyên-PGĐ, Đ/c Phương CNTT, xe 566)

14 giờ 00: Họp Ban chỉ đạo 389 tỉnh sơ kết hoạt động đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại 7 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018 tại Cục Hải quan( Đ/c Hân-GĐ, xe 988)

ngày 24/8/2018:

07 giờ 45: Dự Hội nghị học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp và hoạt động tố tụng hành chính tại Trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh (Đ/c Nguyên-PGĐ, Đ/c Hoàn-PCTTra)

08 giờ 00: Thanh tra việc chấp hành chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động bưu chính tại Bưu điện TP Móng Cái (TTra, BCVT)

08 giờ 00: Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật đối với các Đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn huyện Tiên Yên ( TTra, CNTT)

08 giờ 30: Tập huấn chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng thực thi công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị tại Khách sạn Grand Hạ Long (Đ/c Trang-TTBCXB)

ngày 28/8/2018:

08 giờ 00: Thanh tra việc chấp hành chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động bưu chính tại Bưu điện Huyện Hoành Bồ (TTra, BCVT)

ngày 29/8/2018:

08 giờ 00: Thanh tra việc chấp hành chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động bưu chính tại Bưu điện Huyện Hoành Bồ (TTra, BCVT)

ngày 30/8/2018:

08 giờ 00: Thanh tra việc chấp hành chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động bưu chính tại Bưu điện TX Quảng Yên (TTra, BCVT)

08 giờ 30: Tuyên truyền các quy định của Nhà nước lĩnh vực tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện tại Hội trường UBND TP Hạ Long (BCVT)

ngày 31/8/2018:

08 giờ 00: Thanh tra việc chấp hành chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động bưu chính tại Bưu điện TX Quảng Yên (TTra, BCVT)

ngày 5/9/2018:

08 giờ 00: Thanh tra việc chấp hành chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động bưu chính tại Bưu điện TX Đông Triều (TTra, BCVT)

ngày 6/9/2018:

08 giờ 00: Thanh tra việc chấp hành chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động bưu chính tại Bưu điện TX Đông Triều (TTra, BCVT)

ngày 7/9/2018:

08 giờ 00: Thanh tra việc chấp hành chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động bưu chính tại Bưu điện TX Đông Triều (TTra, BCVT)

ngày 11/9/2018:

08 giờ 00: Thanh tra việc chấp hành chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động bưu chính tại Bưu điện TP Uông Bí (TTra, BCVT)

ngày 12/9/2018:

08 giờ 00: Thanh tra việc chấp hành chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động bưu chính tại Bưu điện TP Uông Bí (TTra, BCVT)

ngày 13/9/2018:

08 giờ 00: Thanh tra việc chấp hành chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động bưu chính tại Bưu điện TP Uông Bí (TTra, BCVT)

 
Hôm nay: ngày 21/8/2018

08 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến giới thiệu, phổ biến Luật An ninh mạng và phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị tại Hội trường A, Trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh (Đ/c Hân-GĐ, CNTT, TTBCXB, TTra)

09 giờ 00: Làm việc với Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Quảng Ninh tại UBND tỉnh ( Đ/c Hân-GĐ, xe 988)

09 giờ 00: Làm việc với đơn vị tư vấn dự án SOC tại phòng họp Sở ( thành phần theo QĐ số 55/QĐ-STTTT ngày 7/3/2018)

13 giờ 00: Họp tập thể lãnh đạo Sở tại Phòng họp Sở

14 giờ 00: Họp đánh giá công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh ( PCI ) 7 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2018 tại UBND tỉnh (Đ/c Hân-GĐ, Đ/c Vân-P.PCNTT, xe 988)

14 giờ 00: Dự Hội nghị thông tin báo chí thường kỳ tháng 8 tại tầng 1 Liên cơ quan số 4 (Đ/c Tâm-P.P TTBCXB)

14 giờ 00: Tham dự tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật tại Hội trường C- Trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh QN (Đ/c Thìn-VP)

14 giờ 30: Họp hội đồng thống nhất kết quả lựa chọn nhà thầu tại bước đánh giá hồ sơ đề xuất đối với gói thầu mua sắm tập trung bộ máy tính để bàn, máy in và máy photo tại Hội trường Tầng 13, Sở TC (Đ/c Phương-CNTT)

18 giờ 00: Dự Tiệc Gala Dinner giao lưu chào mừng đại biểu về dự Chương trình gặp mặt Người VN làm KHCN phục vụ xây dựng Đề án Chiến lược 4.0 tại KS Vinpearl Hạ Long (Đ/c Nguyên-PGĐ, xe 566)


Thông báo:

I. Lịch nghỉ phép của các CBCC-NLĐ của Sở:

1. Đ/c Nguyễn Tiến Sỹ- TP CNTT nghỉ phép từ ngày 16/8/2018 đến hết ngày 24/8/2018.

2. Đ/c Nguyễn Phương Thảo- CV Phòng TTBCXB nghỉ phép từ ngày 16/8/2018 đến hết ngày 21/8/2018.

3. Đ/c Nguyễn Thanh Trà- CV Phòng TTBCXB nghỉ phép từ ngày 21/8/2018 đến hết ngày 24/8/2018.

4. Đ/c Phạm Hồng Lan-PGĐ nghỉ phép từ ngày 22/8/2018 đến hết ngày 05/9/2018.

 


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NINH
Bản quyền: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh