ngày 30/3/2023:

08 giờ 00: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối

ngày 31/3/2023:

08 giờ 00: Thường trực Đảng ủy họp giao ban với cán bộ, công chức, người lao động cơ quan.

Hôm nay: ngày 24 / 3 / 2023

08 giờ 00: Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối


Từ ngày 01 - 10/3/2023: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ dự sinh hoạt chi bộ, cấp ủy tại các tổ chức cơ sở đảng theo cụm được phân công phụ trách.