Hôm nay: ngày 7 / 7 / 2022


- Từ ngày 03 - 10/6/2022: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ dự sinh hoạt chi bộ, cấp ủy tại các tổ chức cơ sở đảng theo cụm được phân công phụ trách.