ngày 18/6/2024:

14 giờ 00: Thường trực Đảng ủy Khối tham dự Hội nghị sơ kết công tác Đoàn phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

ngày 19/6/2024:

07 giờ 30: Từ ngày 19 - 26/6/2024: Tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng đối tượng kết nạp Đảng khóa V/2024

ngày 25/6/2024:

08 giờ 00: Tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho Ban Chỉ đạo 35 và lực lượng tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối năm 2024

ngày 26/6/2024:

08 giờ 00: Dự kiến kiểm tra nhận thức đối tượng kết nạp Đảng đợt tháng 5/2024

ngày 27/6/2024:

08 giờ 00: Từ ngày 27 - 28/6/2024 Thường trực Đảng ủy Khối dự Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh

08 giờ 00: Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

14 giờ 00: Thường trực Đảng ủy Khối tham dự Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

ngày 28/6/2024:

08 giờ 00: Thường trực Đảng ủy Khối họp giao ban với cán bộ, công chức, người lao động cơ quan.

Hôm nay: ngày 14 / 6 / 2024


Từ ngày 01 - 10/6/2024: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ dự sinh hoạt chi bộ, cấp ủy tại các tổ chức cơ sở đảng theo cụm được phân công phụ trách.