ngày 29/9/2023:

08 giờ 00: Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối tham gia Kỳ họp chuyên đề thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026.

14 giờ 00: Thường trực Đảng ủy họp giao ban với cán bộ, công chức, người lao động cơ quan.

 
Hôm nay: ngày 27/9/2023

08 giờ 00: Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối tham gia Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

14 giờ 00: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối


Từ ngày 05 - 10/9/2023: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ dự sinh hoạt chi bộ, cấp ủy tại các tổ chức cơ sở đảng theo cụm được phân công phụ trách.


LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng
Điện thoại: 080.33205
Email: vp.duk@quangninh.gov.vn

Bản quyền: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ninh