ngày 23/11/2019:

08 giờ 00: NGÀY DI SẢN VĂN HÓA VIỆT NAM Hội thảo khoa học DHBB lần thứ XII

ngày 24/11/2019:

08 giờ 00: Triển khai tập huấn các ĐT (giai đoạn 2)

ngày 25/11/2019:

07 giờ 15: Chào cờ: Tổng kết rút kinh nghiệm các hoạt động 20/11;

ngày 30/11/2019:

08 giờ 00: Thông báo KH kiểm tra học kì I

 
Hôm nay: ngày 21/11/2019


LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG
Bản quyền: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh