ngày 26/7/2019:

08 giờ 00: Tham gia Trại Hè Hùng Vương lần thứ XV tại Sơn La

ngày 27/7/2019:

08 giờ 00: Tham gia Trại Hè Hùng Vương lần thứ XV tại Sơn La

ngày 28/7/2019:

08 giờ 00: Tham gia Trại Hè Hùng Vương lần thứ XV tại Sơn La

ngày 29/7/2019:

08 giờ 00: Tham gia Trại Hè Hùng Vương lần thứ XV tại Sơn La

 
Hôm nay: ngày 17/7/2019


LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG
Bản quyền: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh