ngày 27/8/2019:

10 giờ 00: Tổ chức lễ khánh thành và bàn giao Trường Tiểu học Nam Sơn, huyện Ba Chẽ. Địa điểm: Trường THCS Nam Sơn.

13 giờ 30: Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018 - 2019, triển khai năm học mới 2019 - 2020. Địa điểm: Hội trường, Trụ sở HĐND&UBND huyện. (Đ/c Nguyễn Minh Sơn - Chủ tịch UBND huyện dự)

ngày 28/8/2019:

08 giờ 00: Dự Hội nghị lấy ý kiến tham gia vòa Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Địa điểm: Phòng họp Nhà B, Trụ sở UBND tỉnh. (Đ/c Nguyễn Công Quyền - PCT TTUBND huyện dự)

08 giờ 00: Làm việc với Cục thuế tỉnh về công tác thu ngân sách năm 2019. Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Trụ sở HĐND&UBND huyện (Đ/c Nguyễn Minh Sơn - Chủ tịch UBND huyện dự)

14 giờ 00: Hội nghị đánh giá các chính sách hỗ trợ PTSX nông nghiệp, nông thôn; các mô hình PTSX, nâng cao thu nhập gắn với thực hiện Chương trình O COP; Triển khai chính sách khuyến khích đầu tư, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Địa điểm: Hội trường tầng 10, Sở Nông nghiệp&PTNT. (Đ/c Đinh Thị Vỹ - PCT UBND huyện dự)

ngày 29/8/2019:

08 giờ 00: Dự họp trực tuyến Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tỉnh. Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Trụ sở HĐND&UBND huyện.

14 giờ 00: Nghe Báo cáo tiến độ xử lý, xâm lấn đất rừng của Tổ công tác huyện. Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Trụ sở HĐND&UBND huyện. (Đ/c Đinh Thị Vỹ - PCT UBND huyện dự)

14 giờ 00: Dự Phiên họp thường kỳ Thường trực HĐND huyện tháng 8/2019. Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Trụ sở HĐND&UBND huyện.

ngày 30/8/2019:

07 giờ 30: Dự Lễ khánh thành công trình Trung tâm phục vụ HCC tỉnh Quảng Ninh. Địa điểm: Tòa nhà Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh. (Đ/c Nguyễn Minh Sơn - Chủ tịch UBND huyện dự)

08 giờ 30: Dự Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thí điểm mô hình Trung tâm phục vụ HCC tỉnh Quảng Ninh. Hội trường A2 - Nhà khách tỉnh cơ sở 2. (Đ/c Nguyễn Minh Sơn - Chủ tịch UBND huyện dự)

14 giờ 00: Họp Ban Điều hành ngân sách Nhà nước huyện Ba Chẽ kiểm điểm tiến độ thu ngân sách 8 tháng 2019, giaỉ pháp thực hiện đạt kế hoạch thu NS năm 2019. Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Trụ sở HĐND&UBND huyện.

ngày 31/8/2019:

08 giờ 00: Dự Hội nghị đối tác OCOP tỉnh Quảng Ninh lần thứ hai - năm 2019. Địa điểm: Hội trường tầng 2 – Cung quy hoạch và hội chợ triển lãm tỉnh Quảng Ninh.

 
Hôm nay: ngày 26/8/2019

08 giờ 00: Họp thường kỳ UBND huyện tháng 8/2019.Tại phòng họp tầng 3

08 giờ 00: Dự Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về Quản lý năng lượng tỉnh Quảng Ninh. Địa điểm: Hội trường tầng 1, trụ sở Liên cơ quan số 4.

08 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị định 26/2002/NĐ-CP của Chính phủ về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam. Địa điểm: Hội trường Bộ CHQS tỉnh. (Đ/c Nguyễn Công Quyền - PCT TTUBND huyện dự)

14 giờ 00: Hội ý Thường trực UBND huyện.


LỊCH CÔNG TÁC UBND HUYỆN BA CHẼ
Chịu trách nhiệm: Đồng chí Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện
Điện thoại: 033.3888.490 - Fax: 033.3888.205 - Email: ubndbc@quangninh.gov.vn
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh