ngày 29/5/2018:

08 giờ 00: LÀM VIỆC VỚI PHÓNG VIÊN BÁO QUẢNG NINH VỀ PHỐI HỢP THỰC HIỆN TRANG THÁNG 6/2018

08 giờ 00: DỰ LỄ KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC

10 giờ 00: DỰ HỌP ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG QUY HOẠCH KARAOKE, VŨ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QN ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030.TẠI SỞ VĂN HÓA

ngày 30/5/2018:

08 giờ 00: DỰ HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI ĐẠI DIỆN BÍ THƯ CHI BỘ KIÊM TRƯỞNG THÔN,BẢN, KHU PHỐ NĂM 2018. TẠI TRUNG TÂM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỈNH

 
Hôm nay: ngày 28/5/2018

08 giờ 00: LÀM VIỆC VỚI SỞ NỘI VỤ VỀ VIỆC PHỐI HỢP TỔ CHỨC XÁC ĐỊNH VÀ CẮM MỐC ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH.TẠI UBND XÃ LƯƠNG MÔNG

08 giờ 00: [HỌP TRỰC TUYẾN] THỐNG NHẤT NỘI DUNG BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI ĐÃ GỬI TỚI KỲ HỌP THỨ 7, HDND TỈNH KHÓA XIII, NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CHƯA ĐƯỢC GIẢI QUYẾT DỨT ĐIỂM TỪ KỲ TRƯỚC VÀ CÁC NỘI DUNG KIẾN NGHỊ ĐƯỢC NÊU TẠI NQ97.TẠI PHÒNG HỌP TẦNG 3

14 giờ 00: DỰ HỘI NGHỊ THƯỜNG KỲ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY.TẠI PHÒNG HỌP BTV HUYỆN ỦY


LỊCH CÔNG TÁC UBND HUYỆN BA CHẼ
Chịu trách nhiệm: Đồng chí Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện
Điện thoại: 033.3888.490 - Fax: 033.3888.205 - Email: ubndbc@quangninh.gov.vn
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh