ngày 24/2/2020:

08 giờ 00: họp trực tuyến Thường trực UBND tỉnh và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 3 (Đ/c Nguyễn Minh Sơn - Chủ tịch UBND huyện dự)

 
Hôm nay: ngày 21/2/2020

07 giờ 45: Dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 02/2020. Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

08 giờ 30: Tham dự kiểm tra thực địa và họp Hội đồng thẩm định đánh giá báo cáo tác động môi trường của Dự án khu nhà máy chế biến thực phẩm chất lượng cao tại lô A11 và lô A14 Cụm Công nghiệp Nam Sơn của Công ty Cổ phần Thủy sản BNA Ba Chẽ. Địa điểm: - Từ 8 giờ 30 tại Khu vực thực hiện dự án. - Từ 9h30’ tại phòng họp tầng 3, trụ sở HĐND&UBND huyện.

13 giờ 30: Dự chương trình làm việc giữa Thường trực Tỉnh Ủy với Đảng ủy Than Quảng Ninh và Bí thư, Chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố về công tác phối hợp triển khai tuyển dụng lao động, tiêu thụ sản phẩm OCOP của tỉnh Quảng Ninh. Địa điểm: Công ty Than Khe Chàm, phường Mông Dương, Thành phố Cẩm Phả. (Đ/c Nguyễn Công Quyền - PCT TT UBND huyện dự)

14 giờ 00: Dự Đại hội Doanh nghiệp huyện Ba Chẽ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020- 2025. Địa điểm: Hội trường Trụ sở HĐND&UBND huyện.


LỊCH CÔNG TÁC UBND HUYỆN BA CHẼ
Chịu trách nhiệm: Đồng chí Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện
Điện thoại: 033.3888.490 - Fax: 033.3888.205 - Email: ubndbc@quangninh.gov.vn
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh