Hôm nay: ngày 19/8/2022

08 giờ 00: Đ/c Đinh Thị Vỹ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Họp UBND huyện nghe và cho ý kiến về tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng huyện Ba Chẽ lần thứ V và dân ca, dân vũ năm 2022 và tổ chức hoạt động phiên chợ Văn hóa vùng cao xã Lương Mông.Địa điểm: Phòng họp tầng 3, trụ sở HĐND và UBND huyện


LỊCH CÔNG TÁC UBND HUYỆN BA CHẼ
Chịu trách nhiệm: Đồng chí Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện
Điện thoại: 033.3888.490 - Fax: 033.3888.205 - Email: ubndbc@quangninh.gov.vn
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh