ngày 18/9/2021:

08 giờ 00: Diễn tập phong tỏa Khu phố 2 của Thị trấn Ba Chẽ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 
Hôm nay: ngày 17/9/2021

08 giờ 00: Hội nghị giao ban các cơ quan khối nội chính để nghe báo cáo tình hình công tác 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ Quý IV năm 2021. Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy. Thường trực UBND huyện (kính mời dự)

09 giờ 30: Dự Họp trực tuyến Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cho ý kiến về việc phân khai chi tiết nguồn kinh phí năm 2021 để thực hiện Kế hoạch triển khai “Chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” đã được HĐND tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021. Địa điểm: Phòng họp tầng 3, trụ sở HĐND và UBND huyện. Đ/c Đỗ Khánh Tùng, Chủ tịch UBND huyện (kính mời dự và chủ trì điểm cầu huyện);

14 giờ 00: Đồng chí Bí thư Huyện ủy kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập phong tỏa khu phố 2 của Thị trấn Ba Chẽ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 (giao UBND thị trấn chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị).


LỊCH CÔNG TÁC UBND HUYỆN BA CHẼ
Chịu trách nhiệm: Đồng chí Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện
Điện thoại: 033.3888.490 - Fax: 033.3888.205 - Email: ubndbc@quangninh.gov.vn
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh