ngày 22/8/2017:

07 giờ 30: DỰ CUỘC DIỄN TẬP CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI - TKCN.TẠI XÃ THANH SƠN

08 giờ 00: HỌP GIAO BAN THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY.TẠI PHÒNG HỌP BTV HUYỆN ỦY

15 giờ 00: HỌP TRIỂN KHAI QUÁN TRIỆT CUỘC GIÁM SÁT CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY THEO QUYẾT ĐỊNH 660-QĐ/TU NGÀY 21/7/2017.TẠI PHÒNG HỌP TẦNG 1 HỘI TRƯỜNG TỈNH ỦY

ngày 23/8/2017:

07 giờ 00: RA QUÂN HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN.TẠI TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA KHU 2 THỊ TRẤN BA CHẼ.

ngày 25/8/2017:

08 giờ 00: TIẾP XÚC CỬ TRI ĐỐI TƯỢNG ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI VÙNG SÂU VÙNG XA VÀ BIÊN GIỚI.TẠI HỘI TRƯỜNG NHÀ VĂN HÓA XÃ THANH SƠN

13 giờ 30: HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG HỘ NÔNG DÂN SẢN XUẤT KINH DOANH GIỎI HUYỆN BA CHẼ GIAI ĐOẠN 2014-2017.TẠI HỘI TRƯỜNG HUYỆN ỦY

ngày 1/9/2017:

08 giờ 00: HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THEO DÕI ĐÁNH GIÁ NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN NĂM 2017.TẠI HỘI TRƯỜNG TRUNG TÂM NƯỚC SINH HOẠT VÀ VSMT.

 
Hôm nay: ngày 21/8/2017

07 giờ 30: HỌP BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO HUYỆN BA CHẼ LẦN THỨ VIII NĂM 2017.TẠI PHÒNG HỌP TẦNG 1

08 giờ 00: [HỌP TRỰC TUYẾN] NGHE BÁO CÁO TÌNH HÌNH KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ SẠT LỞ ĐẤT VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẦU TƯ QUẢN LÝ KHAI THÁC THIẾT CHẾ VĂN HÓA, THIẾT BỊ Y TẾ, THIẾT BỊ GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.TẠI PHÒNG HỌP TẦNG 3

14 giờ 00: DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TW3 (KHÓA VIII) VỀ CHIẾN LƯỢC CÁN BỘ THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CNH, HĐH ĐẤT NƯƠC.


LỊCH CÔNG TÁC UBND HUYỆN BA CHẼ
Chịu trách nhiệm: Đồng chí Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện
Điện thoại: 033.3888.490 - Fax: 033.3888.205 - Email: ubndbc@quangninh.gov.vn
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh