ngày 1/12/2020:

08 giờ 00: Dự Hội ý Thường trực Huyện ủy cho ý kiến một số nội dung: (1) Báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Hội Trà hoa vàng lần thứ III, đón Bằng công nhận Di tích lịch sử cấp Quốc gia Miếu Ông - Miếu Bà, Lễ hội Bàn Vương năm 2020 (Giao Phòng Văn hoá và TT chuẩn bị). (2) Nghe và cho ý kiến về Đề án nhân sự Đại hội Hội khuyến học huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 (Giao phòng Giáo dục và ĐT, Hội Khuyến học huyện chuẩn bị) Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện uỷ.- Đ/c Đỗ Khánh Tùng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện (mời dự); - Các đ/c Phó Chủ tịch (mời dự);

08 giờ 00: Đồng chí Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân (Giao Ban Tiếp công dân chuẩn bị). Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.- Đ/c Đỗ Khánh Tùng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện (mời dự);

08 giờ 30: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS (Giao Phòng Y tế chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp tầng 3, trụ sở HĐND và UBND huyện.- Đ/c Đinh Thị Vỹ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện (mời dự);

ngày 2/12/2020:

09 giờ 00: Dự Họp, tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với đất, đá làm vật liệu san lấp đã khai thác, sử dụng phục vụ thi công các dự án san nền, dự án có khối lượng đào đắp lớn trên địa bàn tỉnh từ năm 2010 đến nay (Giao Phòng Tài nguyên và MT chuẩn bị). Địa điểm: Trụ sở cơ quan Sở Tài nguyên và MT, Tầng 7, Nhà Liên cơ quan số 2.- Đ/c Khiếu Anh Tú, Phó Chủ tịch UBND huyện (mời dự).

14 giờ 00: Dự Họp bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2021 (Giao Phòng Tài chính - KH chủ trì phối hợp Ban quản lý dự án ĐTXD chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp số 1 - Tầng 5, Sở Kế hoạch và Đầu tư.- Đ/c Khiếu Anh Tú, Phó Chủ tịch UBND huyện (mời dự).

ngày 3/12/2020:

08 giờ 30: Làm việc với Đoàn công tác của Sở TNMT về việc họp, kiểm tra thực địa các khu vực thăm dò khai thác, sử dụng đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025 (Giao phòng TNMT chủ trì phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung) Địa điểm: Phòng họp tầng 3, trụ sở HĐND và UBND huyện.- Đ/c Khiếu Anh Tú, Phó Chủ tịch UBND huyện (mời dự).

14 giờ 00: Nghe và cho ý kiến về nhiệm vụ và phương án quy hoạch chi tiết di tích kháng chiến Hải Ninh (Giao Phòng Kinh tế và HT chuẩn bị) Địa điểm: Phòng họp tầng 3, trụ sở HĐND và UBND huyện.- Đ/c Đỗ Khánh Tùng, Chủ tịch UBND huyện (mời chủ trì); - Các đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện (mời dự).

ngày 4/12/2020:

08 giờ 00: Tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 (Giao phòng Lao động TB&XH, UBND xã Đồn Đạc chuẩn bị). Địa điểm: Trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Đồn Đạc.Lãnh đạo Sở Lao động - TB&XH (mời dự); - Thường trực Huyện ủy (mời dự); - Thường trực HĐND huyện (mời dự); - Đ/c Đinh Thị Vỹ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện (kính mời chủ trì);

 
Hôm nay: ngày 30/11/2020

08 giờ 00: Họp trực tuyến Thường trực UBND tỉnh và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về Cho ý kiến về Kế hoạch triển khai xóa bỏ phòng học tạm và các trường học bán kiến cố trên địa bàn tỉnh (giao phòng Giáo dục – ĐT chuẩn bị) Địa điểm: Phòng họp tầng 3, trụ sở HĐND và UBND huyện.- Đ/c Đỗ Khánh Tùng, Chủ tịch UBND huyện (mời chủ trì);

09 giờ 00: Họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị của các Tiểu ban Hội trà hoa vàng lần thứ 3 gắn với Lễ hội Bàn Vương và đón Bằng công nhận Di tích lịch sử cấp Quốc gia Miếu Ông - Miếu Bà (các Trưởng Tiểu ban chuẩn bị) Địa điểm: Phòng họp tầng 3, trụ sở HĐND và UBND huyện.- Đ/c Đỗ Khánh Tùng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện - Trưởng BTC (mời chủ trì); - Các đ/c PCT UBND huyện (mời dự).

13 giờ 30: Tổ chức Phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 11/2020;Địa điểm: Phòng họp tầng 3, trụ sở HĐND và UBND huyện. - Thường trực Huyện ủy (mời dự); - Đ/c Đỗ Khánh Tùng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện (kính mời chủ trì); - Thường trực HĐND huyện (mời dự); - Các đồng chí PCT UBND huyện (mời dự);


LỊCH CÔNG TÁC UBND HUYỆN BA CHẼ
Chịu trách nhiệm: Đồng chí Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện
Điện thoại: 033.3888.490 - Fax: 033.3888.205 - Email: ubndbc@quangninh.gov.vn
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh